Ginapatuman sang gobierno sang Singapore ang pilit nga pagsoldado kag wala sini ginakilala ang kinamatarong nga magpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia. Ang Saksi nga pamatan-on nga mga lalaki nga nagapangindi nga magsoldado ginapriso sing duha ka beses nga nagalawig tanan sing 39 ka bulan.

Pag-18 anyos sang isa ka pamatan-on nga Saksi, dapat sia magpalista para magsoldado, suno sa ginapatuman sang kasuguan. Kon magpangindi sia, prisuhon sia sing 15 ka bulan sa isa ka military camp. Pagkatapos sini, pagguaon sia kag pasuksukon sing uniporme sang militar kag paentrahon sa training. Kon magpangindi naman sia, kasuhon sia liwat kag sentensiahan sing 24 ka bulan nga pagkapriso.

Wala Gintuman sang Singapore ang Sugo sang United Nations

Ang United Nations madugay na nga nagapanawagan sa mga miembro sini nga “kilalahon nga ang pagpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia isa ka rasonable nga paghimo sang kinamatarong sang isa sa kahilwayan sang panghunahuna, konsiensia kag relihion nga ginakilala sang Universal Declaration of Human Rights (Kalibutanon nga Pahayag sang mga Katarungang Pangkataohan).” Sang 1965 pa nangin miembro sini ang Singapore, pero ang Singapore wala nagaugyon sa United Nations kon parte sa sini nga isyu. Sa sulat nga napetsahan Abril 24, 2002, nga ginpadala sa UN Commission on Human Rights, ang isa ka opisyal sang gobierno sang Singapore nagsiling nga “kon ang pagpati ukon ginahimo sang isa supak [sa kinamatarong nga ipakigbato ang pungsod], dapat unahon ang kinamatarong sang estado nga proteksionan ang seguridad sang pungsod.” Maathag, sa sulat sang opisyal nga, “Wala namon ginakilala nga dapat sundon sang tanan nga pungsod ang kinamatarong nga magpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia.”

Time Line

 1. Marso 7, 2016

  May 15 na ka Saksi ni Jehova nga ara sa prisuhan kay nagpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia.

 2. Disiembre 15, 2015

  May 16 na ka Saksi ni Jehova nga ara sa prisuhan kay nagpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia.

 3. Septiembre 24, 2015

  May 19 na ka Saksi ni Jehova nga ara sa prisuhan kay nagpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia.

 4. Hunyo 11, 2015

  May 18 na ka Saksi ni Jehova nga ara sa prisuhan kay nagpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia.

 5. Marso 10, 2015

  May 17 na ka Saksi ni Jehova nga ara sa prisuhan kay nagpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia.

 6. Disiembre 12, 2014

  May 19 na ka Saksi ni Jehova nga ara sa prisuhan kay nagpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia, pati ang isa nga nagpangindi nga mangin reserba sa militar.

 7. Septiembre 16, 2014

  May 15 na ka Saksi nga lalaki nga napriso kay nagpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia, pati ang isa nga nagpangindi nga mangin reserba sa militar.

 8. Hulyo 30, 2014

  May 16 na ka Saksi nga ara sa prisuhan sa Singapore Armed Forces Detention Barracks kay nagpangindi sila nga magsoldado bangod sa konsiensia.

 9. Nobiembre 2013

  May 18 na ka Saksi ni Jehova nga ara sa prisuhan kay nagpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia.

 10. Abril 24, 2002

  Ginkumpirmar sang isa ka opisyal sang gobierno sang Singapore nga wala sini ginakilala ang pagpangindi nga magsoldado bangod sa konsiensia.

 11. Pebrero 1995

  Naggrabe ang paghingabot kag pagpangdakop sa mga banwahanon (citizen) sang Singapore nga mga Saksi ni Jehova.

 12. Agosto 8, 1994

  Ginbasura sang Mataas nga Korte sang Singapore ang pag-apelar sang mga Saksi.

 13. Enero 12, 1972

  Ginbawi sang gobierno sang Singapore ang rehistro sang mga Saksi ni Jehova.