עבור לתוכן

תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים!‏

אתר זה נועד לסייע לך ללמוד יותר על אלוהים, על המקרא ועל עדי־יהוה. קרא או הורד את התוכן שמעניין אותך וצפה בסרטונים. אנחנו מעוניינים שאנשים נוספים יפיקו תועלת מהאתר, אך אנא אל תעתיק את תוכנו לאתר או לאפליקציה אחרים. תוכל לשתף אחרים במה שלמדת על־ידי הכוונת אחרים לאתר הזה כמצוין בתנאי השימוש להלן.‏

 זכויות יוצרים

2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania © כל הזכויות שמורות.‏

אתר זה מתפרסם ומתוחזק על־ידי Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. באם לא מצוין אחרת, כל הטקסט ושאר המידע המופיע באתר זה הם קניין רוחני של Watch tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ‏(“Watch Tower”)‏‏.‏

 סימנים מסחריים

Adobe, הלוגו של Acrobat ,Adobe והלוגו של Acrobat הינם סמלים מסחריים של Adobe Systems Incorporated. כמו כן, iTunes ו־iPod הינם סמלים מסחריים של Apple Inc. מיקרוסופט, והלוגו של מיקרוסופט וכל השמות של כל תוכנות מיקרוסופט ומוצריה, כולל מיקרוסופט אופיס ומיקרוסופט אופיס 365 הינם סמלים מסחריים של Microsoft Inc. אנדרואיד הינו סמל מסחרי של Google LLC. הרובוט של אנדרואיד מועתק מגוגל או מבוסס על יצירות המופצות על־ידם, וזאת בהתאם לתנאי השימוש המתוארים כאן: (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/) Creative Commons 3.0 Attribution License‏. כל שאר הסמלים המסחריים והסמלים המסחריים הרשומים הינם קניינם של בעליהם.‏

 תנאי השימוש ורישיון שימוש באתר

תנאים אלה מכתיבים את השימוש באתר זה. השימוש באתר זה מהווה הסכמה מצידך לכל תנאי השימוש, לרבות כל תנאי שימוש נוספים (שם קולקטיבי ”תנאי השימוש”) המפורסמים באתר זה, במלואם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש או לחלק מתנאי השימוש, אל תשתמש באתר.‏

מה כלול בשימוש הולם? בכפוף להגבלות המצוינות מטה, אתה רשאי:‏

  • לצפות בתמונות, בפרסומים בגרסה אלקטרונית, במוזיקה, בצילומים, בטקסט, בסרטים ובסרטונים של Watch Tower מאתר זה המוגנים בזכויות יוצרים, להוריד ולהדפיס אותם לשימושך האישי ולא לשימוש מסחרי.‏

  • לשתף עותקים אלקטרונים של פרסומים להורדה, סרטונים או תוכניות שמע באתר זה או קישורים לתכנים אלה.‏

אינך רשאי:‏

  • לפרסם איורים, פרסומים אלקטרונים, סימנים מסחריים, מוזיקה, תמונות, סרטונים או מאמרים מאתר זה באינטרנט (לכל אתר אינטרנט, לכל אתר המאפשר שיתוף קבצים, לכל אתר המאפשר שיתוף סרטונים ולכל רשת חברתית).‏

  • להפיץ איורים, פרסומים אלקטרונים, סימנים מסחריים, מוזיקה, תמונות, טקסט או סרטונים מאתר זה באמצעות כל תוכנה (לרבות העלאת חומר כזה לשרת לשימוש בתוכנה) או כחלק ממנה.‏

  • לשחזר, לשכפל, להעתיק, להפיץ או להשתמש באיורים, פרסומים אלקטרונים, סימנים מסחריים, מוזיקה, תמונות, טקסט או סרטונים מאתר זה למטרות מסחריות או לגבות כספים (גם אם הדבר לא כרוך בהפקת רווח).‏

  • יצירה לשם הפצה כל תוכנה, כלי או טכניקה שמיועדים לאסוף, להעתיק, להוריד, לחלץ, ללקט או לשאוב מידע, HTML, תמונות או טקסט מהאתר. (הוראה זו אינה פוסלת הפצה של תוכנות חינמיות לא מסחריות המיועדות להורדת קבצים אלקטרונים כגון קבצי EPUB, PDF, MP3 ו־MP4 מהאזור הציבורי של אתר זה.)‏

  • להשתמש באופן לא־הולם באתר או בשירותיו על־ידי חדירה או גישה לאתר או לשירותיו באמצעות שיטות אחרות מלבד אלה המסופקות באתר.‏

  • להשתמש באתר זה בכל דרך שתגרום או שעלולה לגרום לנזק לאתר או לפגוע בזמינותו או באפשרות הגישה אליו, או להשתמש בו בכל דרך שאינה חוקית, שנגועה בהונאה, שנועדה להזיק או הקשורה למטרה או לפעילות לא־חוקיות, שנגועות בהונאה או שנועדו להזיק.‏

  • להשתמש באתר או באיורים, בפרסומים אלקטרונים, בסימנים מסחריים, במוזיקה, בתמונות, בטקסט או בסרטונים שבאתר זה למטרות שיווקיות.‏

 מדור רפואי

תוכנו של המדור הרפואי באתר זה (”מדור רפואי”) הוא למטרות מידע בלבד ולא משמש לייעוץ רפואי, ואינו מחליף ייעוץ רפואי מקצועי, הבחנות או טיפולים. המדור הרפואי לא ממליץ או מקדם בדיקות מסוימות, רופאים, מוצרים, הליכים, דעות או מידע אחר אשר נמצא במדור הרפואי.‏

בקש תמיד להיוועץ ברופא או באיש רפואה מוסמך בכל שאלה שיש לך בנוגע למצב או לטיפול רפואי.‏

אתר זה משתדל לכלול מידע מדויק ומעודכן במדור הרפואי. אולם המידע הכלול במדור הרפואי מסופק לך כמות שהוא ללא אחריות, מפורשת או משתמעת. אתר זה מתכחש לכל אחריות מפורשת או משתמעת הקשורה למדור הרפואי לרבות אך לא מוגבל לאחריות משתמעת או לסחירות ולהתאמה לכל מטרה מסוימת. אתר זה אינו אחראי לאמינות, לדיוק, לעדכניות, לשימושיות או לשלמות המידע המצוי במדור הרפואי. לא חלה על אתר זה חבות או אחריות לכל טעות או השמטה בתוכן של המדור הרפואי. השימוש במידע המסופק במדור הרפואי הוא על אחריותך בלבד. בשום מצב אתר זה לא יהיה אחראי לכל תביעה או נזק (לרבות אך לא מוגבל לנזקים משניים ועקיפים, פציעה או מוות, אובדן רווחים, או נזקים הנגרמים מאיבוד מידע או הפרעה בעבודה) הנגרמים משימוש במדור הרפואי או מאי היכולת להשתמש בו, בין שתביעות או נזקים כאלה מבוססים על אחריות, חוזה, עוולה או כל תיאוריה משפטית, ובין שאתר זה קיבל או לא קיבל הודעה על האפשרות של תביעות או נזקים.‏

 כתב ויתור על אחריות והגבלת אחריות

אתר זה וכל המידע, התוכן, החומרים ושירותים אחרים הזמינים לך דרך האתר מסופקים על־ידי Watchtower כמות שהם. Watchtower אינו מספק ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשים או משתמעים.‏

Watchtower אינו אחראי לכך שהאתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. Watchtower לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם משימוש בכל אחד מהשירותים, או מכל מידע, תוכן, חומר או שירותים אחרים הזמינים לך דרך האתר, לרבות אך לא מוגבל לנזקים ישירים, עקיפים, משניים, הקשורים בעונשים או תוצאתיים (לרבות אובדן רווחים).‏

 הפרת תנאי השימוש

מבלי לפגוע בזכויות האחרות של Watchtower תחת תנאי שימוש אלה, אם תפר את תנאי השימוש בדרך כלשהי, Watchtower תראה פעולה זו כעילה מספקת כדי לפעול בהתאם להפרה, כולל להשעות את כניסתך לאתר, למנוע כניסתך לאתר, לחסום מחשבים המשתמשים בכתובת ה־IP שלך לגשת לאתר, ליצור קשר עם ספק האינטרנט שלך כדי לבקש שיחסום את הגישה שלך לאתר ו/או לנקוט צעדים משפטיים נגדך.‏

 שינויים

Watchtower עשויה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. תנאי שימוש מעודכנים יחולו על השימוש באתר מרגע פרסום תנאי השימוש המעודכנים לאתר זה. אנא בדוק עמוד זה בקביעות כדי לוודא שאתה מודע לגרסה המעודכנת שלהם.‏

 דין וסמכות שיפוטית

על תנאי שימוש אלה יחולו חוקי מדינת ניו יורק, ארצות הברית, והם לא יהיו כפופים לחוקים כלשהם המנוגדים להם. כל צעד משפטי הקשור לתנאי השימוש יובא לדיון בבית משפט במדינה (State Court) או בבית משפט פדראלי בעל סמכות שיפוטית במדינת ניו יורק, ארצות הברית.‏

 הפרדה

במקרה שתנאי כלשהו בתנאי השימוש יוגדר על־ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מתאימה כבלתי תקף, בלתי־ניתן לאכיפה או בלתי־חוקי, אזי שאר התנאים יישארו בתוקף. אי־אכיפה מטעם Watchtower של תנאי כלשהו מתנאי השימוש לא יהווה או יתפרש כוויתור על תנאי זה או על הזכות לאכוף אותו.‏

 ההסכם במלואו

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם במלואו בינך ובין Watchtower באשר לשימוש באתר זה ומחליף כל הסכם קודם הקשור לשימושך באתר.‏