עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

הצהרה משפטית

הצהרה משפטית

זכויות יוצרים

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. All rights reserved.

אתר זה מתפרסם ומתוחזק על־ידי Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ‏(“Watchtower”)‏‏. באם לא מצוין אחרת, כל הטקסט ושאר המידע המופיע באתר זה הוא קניין רוחני של Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania‏.‏

סימנים מסחריים

Adobe, הלוגו של Acrobat ,Adobe והלוגו של Acrobat הנם סמלים מסחריים של Adobe Systems Incorporated. כמו כן, iTunes ו־iPod הנם סמלים מסחריים של .Apple Inc. כל שאר הסמלים המסחריים והסמלים המסחריים הרשומים הנם קניינם של בעליהם.‏

תנאי השימוש ורישיון שימוש באתר

תנאים אלה מכתיבים את השימוש באתר זה. השימוש באתר זה מהווה הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש או לחלק מהם, אל תשתמש באתר.‏

מה כלול בשימוש הולם? אתה רשאי לצפות בתמונות המוגנות בזכויות יוצרים, בפרסומים בגרסה אלקטרונית, במוזיקה, בתמונות, בטקסט, בסרטים ובסרטונים (”תוכן”) באתר, להוריד ולהדפיס אותם לשימושך האישי ולא לשימוש מסחרי, בכפוף להגבלות המפורטות מטה ובמקומות אחרים בתנאי שימוש אלה. לכן אינך רשאי:‏

  • להעלות תוכן מהאתר לאינטרנט (לכל אתר אינטרנט, לכל אתר המאפשר שיתוף קבצים ולכל רשת חברתית);‏

  • לפרסם מחדש תוכן מהאתר באמצעות תוכנה או כחלק מתוכנה או יישום;‏

  • לשחזר, לשכפל, להעתיק או להשתמש בחומר מהאתר הזה למטרות מסחריות או לגבות כספים (גם אם הדבר לא כרוך בהפקת רווח), כולל הפצת תוכנות מחשב ויישומים המבוססים על אתר זה, מחוברות אליו או מקושרות אליו (בין שבאופן סטטי ובין שבאופן דינמי);‏

  • לגשת לאתר זה לשם יצירה והפצה של קוד מקור, כלים או טכניקות לביצוע פעילויות של איסוף מידע אוטומטי או שיטתי (כולל אך לא מוגבל ל־scraping, כריית נתונים [data mining], חילוץ מידע [data extraction] וליקוט מידע [data harvesting]) באתר זה או באופן שקשור לאתר זה;‏

  • להשתמש באופן לא־הולם באתר או בשירותיו על־ידי חדירה או גישה לאתר או לשירותיו באמצעות שיטות אחרות מלבד אלה המסופקות באתר;‏

  • להשתמש באתר זה בכל דרך שתגרום או שעלולה לגרום לנזק לאתר או לפגוע בזמינותו או באפשרות הגישה אליו, או להשתמש בו בכל דרך שאינה חוקית, שנגועה בהונאה, שנועדה להזיק או הקשורה למטרה או לפעילות לא־חוקיות, שנגועות בהונאה או שנועדו להזיק;‏

  • להשתמש באתר זה למטרה הקשורה לשיווק.‏

הפרה של תנאי השימוש

מבלי לפגוע בזכויות האחרות של Watchtower תחת תנאי שימוש אלה, אם תפר את תנאי השימוש בדרך כלשהי, Watchtower תראה פעולה זו כעילה מספקת כדי לפעול בהתאם להפרה, כולל להשעות את כניסתך לאתר, למנוע כניסתך לאתר, לחסום מחשבים המשתמשים בכתובת ה־IP שלך לגשת לאתר, ליצור קשר עם ספק האינטרנט שלך כדי לבקש שיחסום את הגישה שלך לאתר ו/או לנקוט צעדים משפטיים נגדך.‏

שינויים

Watchtower עשויה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. תנאי שימוש מעודכנים יחולו על השימוש באתר מרגע פרסום תנאי השימוש המעודכנים לאתר זה. אנא בדוק עמוד זה בקביעות כדי לוודא שאתה מודע לגרסה המעודכנת שלהם.‏

דין וסמכות שיפוטית

על תנאי שימוש אלה יחולו חוקי מדינת ניו יורק, ארצות הברית, והם לא יהיו כפופים לחוקים כלשהם המנוגדים להם. כל צעד משפטי הקשור לתנאי השימוש יובא לדיון בבית משפט במדינה (State Court) או בבית משפט פדראלי בעל סמכות שיפוטית במדינת ניו יורק, ארצות הברית.‏

הפרדה

במקרה שתנאי כלשהו בתנאי השימוש יוגדר על־ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מתאימה כבלתי תקף, בלתי ניתן לאכיפה או בלתי חוקי, אזי שאר התנאים יישארו בתוקף. אי־אכיפה מטעם Watchtower של תנאי כלשהו מתנאי השימוש לא יהווה או יתפרש כוויתור על תנאי זה או על הזכות לאכוף אותו.‏

ההסכם במלואו

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם במלואו בינך לבין Watchtower באשר לשימוש באתר זה ומחליף כל הסכם קודם הקשור לשימושך באתר.‏