עבור לתוכן

תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים!‏

אתר זה נועד לסייע לך ללמוד יותר על אלוהים,‏ על המקרא ועל עדי־יהוה.‏ קרא או הורד את התוכן שמעניין אותך וצפה בסרטונים.‏ אנחנו מעוניינים שאנשים נוספים יפיקו תועלת מהאתר,‏ אך אנא אל תעתיק את תוכנו לאתר או לאפליקציה אחרים.‏ תוכל לשתף אחרים במה שלמדת על־ידי הכוונת אחרים לאתר הזה כמצוין בתנאי השימוש להלן.‏

 זכויות יוצרים

2022 © Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. כל הזכויות שמורות.‏

אתר זה מתפרסם ומתוחזק על־ידי Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”)‏.‏ באם לא מצוין אחרת,‏ כל הטקסט ושאר המידע המופיע באתר זה הם קניין רוחני של Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watch Tower”)‏.‏

 סימנים מסחריים

Adobe, הלוגו של Acrobat ,Adobe והלוגו של Acrobat הינם סמלים מסחריים של Adobe Systems Incorporated‏. כמו כן,‏ iTunes ,‏Apple ו־iPod הינם סמלים מסחריים של Apple Inc‏. מיקרוסופט,‏ והלוגו של מיקרוסופט וכל השמות של כל תוכנות מיקרוסופט ומוצריה,‏ כולל מיקרוסופט אופיס ומיקרוסופט אופיס 365 הינם סמלים מסחריים של Microsoft Inc‏. אנדרואיד הינו סמל מסחרי של Google LLC‏. הרובוט של אנדרואיד מועתק מגוגל או מבוסס על יצירות המופצות על־ידם,‏ וזאת בהתאם לתנאי השימוש המתוארים כאן:‏ Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/)‏.‏ כל שאר הסמלים המסחריים והסמלים המסחריים הרשומים הינם קניינם של בעליהם.‏

 תנאי השימוש ורישיון שימוש באתר

תנאים אלה מכתיבים את השימוש באתר זה.‏ השימוש באתר זה מהווה הסכמה מצידך לכל תנאי השימוש,‏ לרבות כל תנאי שימוש נוספים (‏שם קולקטיבי ”‏תנאי השימוש”‏)‏ המפורסמים באתר זה,‏ במלואם.‏ אם אינך מסכים לתנאי השימוש או לחלק מתנאי השימוש,‏ אל תשתמש באתר.‏

מה כלול בשימוש הולם?‏ בכפוף להגבלות המצוינות מטה,‏ אתה רשאי:‏

  • לצפות בתמונות,‏ בפרסומים בגרסה אלקטרונית,‏ במוזיקה,‏ בצילומים,‏ בטקסט,‏ בסרטים ובסרטונים של Watch Tower מאתר זה המוגנים בזכויות יוצרים,‏ להוריד ולהדפיס אותם לשימושך האישי ולא לשימוש מסחרי.‏

  • לשתף עותקים אלקטרונים של פרסומים להורדה,‏ סרטונים או תוכניות שמע באתר זה או קישורים לתכנים אלה.‏

אינך רשאי:‏

  • לפרסם איורים,‏ פרסומים אלקטרונים,‏ סימנים מסחריים,‏ מוזיקה,‏ תמונות,‏ סרטונים או מאמרים מאתר זה באינטרנט (‏לכל אתר אינטרנט,‏ לכל אתר המאפשר שיתוף קבצים,‏ לכל אתר המאפשר שיתוף סרטונים ולכל רשת חברתית)‏.‏

  • להפיץ איורים,‏ פרסומים אלקטרונים,‏ סימנים מסחריים,‏ מוזיקה,‏ תמונות,‏ טקסט או סרטונים מאתר זה באמצעות כל תוכנה (‏לרבות העלאת חומר כזה לשרת לשימוש בתוכנה)‏ או כחלק ממנה.‏

  • לשחזר,‏ לשכפל,‏ להעתיק,‏ להפיץ או להשתמש באיורים,‏ פרסומים אלקטרונים,‏ סימנים מסחריים,‏ מוזיקה,‏ תמונות,‏ טקסט או סרטונים מאתר זה למטרות מסחריות או לגבות כספים (‏גם אם הדבר לא כרוך בהפקת רווח)‏.‏

  • יצירה לשם הפצה של כל תוכנה,‏ כלי או טכניקה שמיועדים לאסוף,‏ להעתיק,‏ להוריד,‏ לחלץ,‏ ללקט או לשאוב מידע,‏ HTML, תמונות או טקסט מהאתר.‏ (‏הוראה זו אינה פוסלת הפצה של תוכנות חינמיות לא מסחריות המיועדות להורדת קבצים אלקטרונים כגון קבצי EPUB,‏ PDF,‏ MP3 ו־MP4 מהאזור הציבורי של אתר זה.‏)‏

  • להשתמש באופן לא־הולם באתר או בשירותיו על־ידי חדירה או גישה לאתר או לשירותיו באמצעות שיטות אחרות מלבד אלה המסופקות באתר.‏

  • להשתמש באתר זה בכל דרך שתגרום או שעלולה לגרום לנזק לאתר או לפגוע בזמינותו או באפשרות הגישה אליו,‏ או להשתמש בו בכל דרך שאינה חוקית,‏ שנגועה בהונאה,‏ שנועדה להזיק או הקשורה למטרה או לפעילות לא־חוקיות,‏ שנגועות בהונאה או שנועדו להזיק.‏

  • להשתמש באתר או באיורים,‏ בפרסומים אלקטרונים,‏ בסימנים מסחריים,‏ במוזיקה,‏ בתמונות,‏ בטקסט או בסרטונים שבאתר זה למטרות שיווקיות.‏

  • אתר זה עושה שימוש בשירותי המפות של גוגל,‏ שירות צד שלישי שאינו בשליטתנו.‏ השימוש בגוגל מפות באתר זה כפוף לתנאי השימוש העדכניים של Google Earth/‏Google Maps‏.‏ אין אנו מקבלים עדכונים בנוגע לתנאי השימוש הללו,‏ לכן אנא עיין בהם לפני כל שימוש בשירותי המפות של גוגל.‏ אל תשתמש בשירותי המפות של גוגל אם אינך מסכים לתנאי השימוש.‏ נתוני המשתמשים אינם נשלחים חזרה לאתר זה על־ידי גוגל מפות.‏

 מדור רפואי

תוכנו של המדור הרפואי באתר זה (‏”‏מדור רפואי”‏)‏ הוא למטרות מידע בלבד ולא משמש לייעוץ רפואי,‏ ואינו מחליף ייעוץ רפואי מקצועי,‏ הבחנות או טיפולים.‏ המדור הרפואי לא ממליץ או מקדם בדיקות מסוימות,‏ רופאים,‏ מוצרים,‏ הליכים,‏ דעות או מידע אחר אשר נמצא במדור הרפואי.‏

בקש תמיד להיוועץ ברופא או באיש רפואה מוסמך בכל שאלה שיש לך בנוגע למצב או לטיפול רפואי.‏

אתר זה משתדל לכלול מידע מדויק ומעודכן במדור הרפואי.‏ אולם המידע הכלול במדור הרפואי מסופק לך כמות שהוא ללא אחריות,‏ מפורשת או משתמעת.‏ אתר זה מתכחש לכל אחריות מפורשת או משתמעת הקשורה למדור הרפואי לרבות אך לא מוגבל לאחריות משתמעת או לסחירות ולהתאמה לכל מטרה מסוימת.‏ אתר זה אינו אחראי לאמינות,‏ לדיוק,‏ לעדכניות,‏ לשימושיות או לשלמות המידע המצוי במדור הרפואי.‏ לא חלה על אתר זה חבות או אחריות לכל טעות או השמטה בתוכן של המדור הרפואי.‏ השימוש במידע המסופק במדור הרפואי הוא על אחריותך בלבד.‏ בשום מצב אתר זה לא יהיה אחראי לכל תביעה או נזק (‏לרבות אך לא מוגבל לנזקים משניים ועקיפים,‏ פציעה או מוות,‏ אובדן רווחים,‏ או נזקים הנגרמים מאיבוד מידע או הפרעה בעבודה)‏ הנגרמים משימוש במדור הרפואי או מאי היכולת להשתמש בו,‏ בין שתביעות או נזקים כאלה מבוססים על אחריות,‏ חוזה,‏ עוולה או כל תיאוריה משפטית,‏ ובין שאתר זה קיבל או לא קיבל הודעה על האפשרות של תביעות או נזקים.‏

 כתב ויתור על אחריות והגבלת אחריות

אתר זה וכל המידע,‏ התוכן,‏ החומרים ושירותים אחרים הזמינים לך דרך האתר מסופקים על־ידי Watchtower כמות שהם.‏ Watchtower אינו מספק ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא,‏ מפורשים או משתמעים.‏

Watchtower אינו אחראי לכך שהאתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.‏ Watchtower לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם משימוש בכל אחד מהשירותים,‏ או מכל מידע,‏ תוכן,‏ חומר או שירותים אחרים הזמינים לך דרך האתר,‏ לרבות אך לא מוגבל לנזקים ישירים,‏ עקיפים,‏ משניים,‏ הקשורים בעונשים או תוצאתיים (‏לרבות אובדן רווחים)‏.‏

 הפרת תנאי השימוש

מבלי לפגוע בזכויות האחרות של Watchtower תחת תנאי שימוש אלה,‏ אם תפר את תנאי השימוש בדרך כלשהי,‏ Watchtower תראה פעולה זו כעילה מספקת כדי לפעול בהתאם להפרה,‏ כולל להשעות את כניסתך לאתר,‏ למנוע כניסתך לאתר,‏ לחסום מחשבים המשתמשים בכתובת ה־IP שלך לגשת לאתר,‏ ליצור קשר עם ספק האינטרנט שלך כדי לבקש שיחסום את הגישה שלך לאתר ו/‏או לנקוט צעדים משפטיים נגדך.‏

 שינויים

Watchtower עשויה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת.‏ תנאי שימוש מעודכנים יחולו על השימוש באתר מרגע פרסום תנאי השימוש המעודכנים לאתר זה.‏ אנא בדוק עמוד זה בקביעות כדי לוודא שאתה מודע לגרסה המעודכנת שלהם.‏

 דין וסמכות שיפוטית

על תנאי שימוש אלה יחולו חוקי מדינת ניו יורק,‏ ארצות הברית,‏ והם לא יהיו כפופים לחוקים כלשהם המנוגדים להם.‏ כל צעד משפטי הקשור לתנאי השימוש יובא לדיון בבית משפט במדינה (‏State Court‏)‏ או בבית משפט פדראלי בעל סמכות שיפוטית במדינת ניו יורק,‏ ארצות הברית.‏

 הפרדה

במקרה שתנאי כלשהו בתנאי השימוש יוגדר על־ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מתאימה כבלתי תקף,‏ בלתי־ניתן לאכיפה או בלתי־חוקי,‏ אזי שאר התנאים יישארו בתוקף.‏ אי־אכיפה מטעם Watchtower של תנאי כלשהו מתנאי השימוש לא יהווה או יתפרש כוויתור על תנאי זה או על הזכות לאכוף אותו.‏

 ההסכם במלואו

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם במלואו בינך ובין Watchtower באשר לשימוש באתר זה ומחליף כל הסכם קודם הקשור לשימושך באתר.‏