גיליון שירות המלכות מספק מידע באשר לאסיפות הבאות שמקיימים עדי־יהוה: שיעור המקרא הקהילתי, בית־הספר לשירות התיאוקרטי ואסיפת השירות.‏

הערה: מספר מאמרים במהדורה המקומית המודפסת עשויים להיות שונים מאלה שבמהדורה אונליין.‏