עבור לתוכן

‏”מי ליהוה?”‏

לרצות להיות נאמן לאלוהים או לטעון להיות נאמן לו זה דבר אחד, אבל באמת להישאר נאמן ליהוה זה דבר אחר. זה מומחש בסיפור המקראי המופיע בספר שמות פרקים כ’,‏ כ”ד,‏ ל”ב ול”ד‏.‏

מבוסס על שמות כ’:7-1; כ”ד:18-3; ל”ב:35-1; ל”ד:14-1‏.‏