עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

הם הוקירו את המקרא

הם הוקירו את המקרא

מיכאל סרווטוס, ויליאם טינדל ואחרים הקריבו רבות בשל אהבתם לאמת המקראית.‏

למד עוד

המצפה

המקרא שרד חרף התנגדות

אנשי ממשל ומנהיגי דת ניסו למנוע מאנשים להחזיק בבעלותם את המקרא, לתרגמו או לשחזרו. ניסיונותיהם העלו חרס.‏