מבוא זה מציין שברחבי העולם יש מנהגים שונים הנוגעים לחיזורים במטרה להינשא אך שבכל זאת ניתן להפיק תועלת מהעקרונות המוצגים בסרט.‏