עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סרטוני מבוא לספרי המקרא

מבוא לנחמיה

מבוא לנחמיה

למד עובדות בסיסיות על ספר נחמיה, המספר כיצד נבנתה ירושלים מחדש לאחר גלות בבל.‏