למד על נבואות ישעיהו המכילים מסר של נחמה, של אור ושל תקווה.‏