עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סרטוני מבוא לספרי המקרא

מבוא למשלי

מבוא למשלי

לְמד על ספר משלי, מדריך שיעזור לך להישען על חוכמת אלוהים במקום על חוכמתך.‏