עבור לתוכן

כבד את סמכותו של יהוה

מבחן נאמנות מתעורר במדבר השומם. האם בני ישראל ידבקו בנאמנות במשה או ילכו בעקבות קורח המורד? במי יצדדו בניו של קורח? מה שאירע בסוף הפרשה עוזר לכולנו לבחון את גישתנו כלפי סמכותו של יהוה.‏