דוד בטח באלוהים. גם מול קשיים עצומים הוא אף פעם לא חדל לשרת את האל האמיתי. ראה כיצד בירך יהוה את דוד על נאמנותו וכיצד נוכל גם אנו לזכות לברכות אם נחקה את דוגמתו של דוד.‏