עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפורי המקרא שלי

סיפורי המקרא שלי
ישוע מדבר עם ילדים

זהו ספר על סיפורים אמיתיים. הם נלקחו מן המקרא, ספר הספרים. הסיפורים מתארים לך מה קרה מאז התחיל אלוהים בבריאה ועד היום. הם אפילו מספרים על מה שמבטיח אלוהים לעשות בעתיד.

הספר מסביר לך מה מסופר במקרא. הוא מספר על אנשים בתקופת המקרא ועל מה שעשו. הוא גם מלמד על התקווה לחיות לנצח בגן־עדן על הארץ, שאלוהים נתן לבני־אדם.

בספר ישנם 116 סיפורים. הם מחולקים לשמונה חלקים. בתחילת כל חלק יש קטע המסביר בקיצור על מה מסופר בחלק. הסיפורים מופיעים לפי סדר המאורעות שקרו בהיסטוריה. הדבר יעזור לך לדעת מתי קרו הדברים בהשוואה למאורעות אחרים.

הסיפורים מסופרים בעברית קלה, כך שאפילו הילדים הקטנים יוכלו לקרוא אותם לבד. ההורים ייווכחו שילדם הקטן ביותר ישמח לשמוע מפיהם את הסיפורים שוב ושוב. תמצאו, כמו־כן, שהספר יעניין צעירים ומבוגרים כאחד.

בסוף כל סיפור מוזכרים המקורות מהמקרא. מומלץ לקרוא את הפסוקים שעליהם מבוססים הסיפורים.

מרבית הציטטות מכתבי־הקודש בספר זה מנוסחים בשפה פשוטה, כדי שילדים יוכלו להבינן. בסיומו של כל סיפור רשומים המקורות המקראיים של המובאות.