עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 98: על הר־הזיתים

סיפור 98: על הר־הזיתים

בתמונה אתה רואה את ישוע על הר־הזיתים. ארבעת האנשים שאיתו הם שליחיו. אלה הם האחים אנדרי ופטרוס, וכן האחים יעקב ויוחנן. את מקדש אלוהים שבירושלים אתה יכול לראות מרחוק.

עברו יומיים מאז שישוע רכב לירושלים על העיר. עכשיו זה היה יום שלישי. בשעה מוקדמת היה ישוע בבית־המקדש. שם ניסו הכוהנים לתפוש אותו ולהורגו. אך הם פחדו לעשות זאת, מפני שהאנשים אהבו אותו.

ישוע ושליחיו

’נחשים ובני־נחשים!’ קרא ישוע אל אותם מנהיגי־דת. אז אמר להם ישוע שאלוהים יעניש אותם על כל המעשים הרעים שעשו. אחרי־כן, עלה ישוע על הר־הזיתים, ואז החלו ארבעת השליחים האלה לשאול אותו שאלות. האם אתה יודע מה הם שואלים את ישוע?

השליחים שואלים אותו על דברים שיקרו בעתיד. הם ידעו שישוע יביא סוף לכל הרשע שעל הארץ. אך הם רצו לדעת מתי זה יקרה, ומתי ישוב ישוע כדי לשלוט כמלך?

ישוע ידע שנאמניו שעל הארץ לא יהיו מסוגלים לראות אותו כשיחזור. הסיבה לכך היא, שהוא יהיה בשמים והם לא יוכלו לראות אותו שם. לכן, ישוע סיפר לשליחיו על כמה מהדברים שיקרו על הארץ כשישלוט כמלך בשמים. מה הם כמה מהדברים הללו?

ישוע אמר שיהיו מלחמות גדולות, שאנשים רבים יהיו חולים ורעבים, שיהיה הרבה פשע ושיהיו גם רעידות־אדמה גדולות. ישוע גם אמר שהבשורה הטובה על מלכות אלוהים תוכרז בכל מקום בעולם. האם אנו רואים שדברים אלה קורים בימינו? כן! ולכן יכולים אנו להיות בטוחים שישוע מולך עכשיו בשמים. בקרוב הוא יביא סוף לכל הרשע שעל הארץ.

(מתי כ”א:46; כ”ג:1-39; כ”ד:1-14; מרקוס י”ג:3-10)