עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 89: ישוע מטהר את בית־המקדש

סיפור 89: ישוע מטהר את בית־המקדש

ישוע נראה כאן בתמונה כשהוא כועס מאוד, נכון? האם אתה יודע מדוע הוא כועס כל־כך? הסיבה היא שאנשים אלה הנראים בבית־המקדש של אלוהים בירושלים, הם אוהבי כסף. הם מנסים להרוויח הרבה כסף מאנשים הבאים לכאן כדי לעבוד את אלוהים.

ישוע הופך את שולחנות החלפנים

האם אתה רואה את כל העגלים, הכבשים והיונות? ובכן, האנשים מוכרים בעלי־חיים אלה ממש כאן בבית־המקדש. האם אתה יודע למה? הסיבה היא שאלה שביקרו במקדש היו צריכים בהמות ויונות כדי להקריב אותן לאלוהים.

תורת אלוהים אמרה, שכאשר מישהו מעם־ישראל עשה מעשה רע, היה עליו להקריב קורבן לאלוהים. היו גם מועדים אחרים, שבהם היה על עם־ישראל להקריב קורבנות. אך, היכן יכולים היו להשיג בהמות ועופות כדי להקריבם לאלוהים?

לחלק מבני־ישראל היו בהמות ועופות משלהם, כך שהם יכלו להקריב אותם. אבל לרבים לא היו בהמות או עופות. כמו־כן, היו שגרו הרחק מירושלים ולא יכלו להביא את אחת הבהמות שלהם אל בית־המקדש. לכן, האנשים באו לכאן וקנו את הבהמות או העופות לקורבן. אך, אנשים אלה דרשו מחיר גבוה מדי. הם רימו את האנשים. מה גם שהם לא היו רשאים למכור כאן, ממש בבית אלוהים.

דבר זה הוא שגרם לישוע לכעוס. לכן, הוא הפך את השולחנות של האנשים ופיזר את מטבעותיהם. כמו־כן, הוא עשה שוט מחבלים וגירש את כל הבהמות מבית־המקדש. הוא פקד על מוכרי היונות: ’הוציאו אותן מכאן! אל תעשו את בית אבי לבית מסחר’.

כמה מתלמידי ישוע נמצאו איתו כאן במקדש שבירושלים. הם הופתעו לראות את מה שעשה ישוע. אז נזכרו בפסוק שבו נאמר על בן אלוהים: ’אהבת בית אלוהים אכלה אותי כמו אש’.

בזמן שישוע היה בירושלים כדי לחגוג את הפסח, הוא ביצע נסים רבים. לאחר מכן, עזב ישוע את מחוז יהודה והתחיל במסעו חזרה אל הגליל. אך, בדרכו הוא עבר באיזור שומרון. הבה נראה מה קרה שם.

(יוחנן ב’:13-25; ד’:3, 4)