עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 86: אנשים שהודרכו על־ידי כוכב

סיפור 86: אנשים שהודרכו על־ידי כוכב
אסטרולוגים

האם אתה רואה את הכוכב הנוצץ בתמונה, שאחד האנשים מצביע עליו? כשהם עזבו את ירושלים, הופיע הכוכב. אנשים אלה היו מן המזרח, והם למדו את תורת־הכוכבים. הם האמינו שכוכב חדש זה הוביל אותם אל מישהו חשוב.

כשהגיעו חכמי־המזרח לירושלים, שאלו: ’היכן הילד שיהיה מלך היהודים? ראינו את כוכבו במזרח’, אמרו, ’ובאנו להשתחוות לו’.

כאשר שמע על כך הורדוס, מלך ירושלים, הוא כעס מאוד. הוא לא רצה שמלך אחר יתפוש את מקומו. לכן, הורדוס קרא לראשי הכוהניםושאל אותם: ’היכן ייוולד המלך המובטח?’ הם ענו לו: ’התנ”ך אומר שבבית־לחם’.

אז קרא הורדוס לחכמי־המזרח, ואמר להם: ’לכו חפשו את הילד, וכאשר תמצאו אותו, הודיעו לי. גם אני רוצה ללכת להשתחוות לו’. אבל בעצם רצה הורדוס למצוא את הילד כדי להורגו!

אז התקדם הכוכב לפני האנשים עד בית־לחם, ועצר מעל למקום שבו נמצא הילד. כאשר נכנסו האנשים לשם, מצאו הם את מרים ואת ישוע הקטן. הם הוציאו מתנות ונתנו אותן לישוע. אבל אחר־כך הזהיר יהוה את האנשים בחלום שלא יחזרו להורדוס. לכן, הם חזרו אל ארצם בדרך אחרת.

כשנודע להורדוס שחכמי־המזרח שבו אל ביתם, הוא התרגז על כך מאוד. הוא ציווה להמית את כל הבנים שבבית־לחם, מגיל שנתיים ומטה. אבל יהוה הזהיר את יוסף מראש בחלום, ויוסף ירד עם משפחתו למצרים. מאוחר יותר, כששמע שהורדוס מת, הוא לקח את מרים ואת ישוע וחזר לנצרת. זאת העיר שבה גדל ישוע.

מי, לדעתך, גרם לכוכב החדש לזרוח? זכור, שלאחר שהאנשים ראו את הכוכב, הם פנו קודם לירושלים. השטן רצה להרוג את בן־האלוהים, והוא ידע שהורדוס מלך ירושלים ינסה להורגו. לכן, השטן הוא אשר גרם לכוכב לזרוח.

(מתי ב’:1-23; מיכה ה’:1)


למד עוד

ישוע — הדרך, האמת והחיים

אסטרולוגים מבקרים את ישוע

מדוע הכוכב שהם ראו במזרח הוביל אותם תחילה לא אל ישוע אלא אל המלך הורדוס צמא הדם?‏