עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 100: ישוע בגן

סיפור 100: ישוע בגן

לאחר שעזבו את עליית־הגג, הלכו ישוע ושליחיו לגן גת־שמנים. הם באו לכאן פעמים רבות בעבר. עכשיו ישוע אמר להם להישאר ערים ולהתפלל. אז התרחק מעט, ונפל על פניו כדי להתפלל.

אחר־כך חזר ישוע אל המקום שבו נמצאו השליחים. מה אתה חושב שהוא מצא אותם עושים? הם ישנו! שלוש פעמים אמר להם ישוע להישאר ערים, אך בכל פעם שהוא חזר, הוא מצא אותם ישנים. ’איך יכולים אתם לישון בזמן כזה?’ אמר ישוע בפעם האחרונה שחזר. ’הגיעה השעה שאמסר בידי אויבי’.

באותו רגע נשמע קול של קהל רב. ראה את האנשים בתמונה! הם באים עם חרבות ומקלות! הם נושאים לפידים כדי להאיר את דרכם. כשהם מתקרבים, יוצא מישהו מתוך הקהל, ומתקרב ישר אל ישוע. הוא נושק לו, כפי שאתה יכול לראות כאן. האיש הוא יהודה איש־קריות! מדוע הוא נשק לישוע?

יהודה איש קריות בוגד בישוע

ישוע שאל אותו: ’יהודה, האם אתה מוסר אותי בנשיקה?’ כן, הנשיקה היתה אות. היא הראתה לאנשים מיהו ישוע, האיש שהם מחפשים. אז התקרבו אויבי ישוע כדי לתפוש אותו. אבל פטרוס לא היה מוכן לתת להם לקחת את ישוע ללא מאבק. הוא שלף חרב שהביא איתו ותקף את האיש שלידו. החרב החטיאה את ראש האיש, וחתכה את אוזנו הימנית. אך ישוע נגע באוזנו של האיש והיא נרפאה.

ישוע אמר לפטרוס: ’השב את חרבך אל מקומה. האינך יודע שאני יכול לבקש מאבי אלפי מלאכים להצילני?’ כן, הוא יכול היה לעשות זאת! אבל ישוע לא ביקש מאלוהים לשלוח מלאכים, מפני שהוא ידע שהגיעה השעה שאויביו יקחו אותו. לכן, הוא נתן להם להוביל אותו משם. הבה נראה מה קורה לישוע כעת.

(מתי כ”ו:36-56; לוקס כ”ב:39-53; יוחנן י”ח:1-12)