עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

חלק ה’: מגלות בבל עד בנייתן מחדש של חומות ירושלים

חלק ה’: מגלות בבל עד בנייתן מחדש של חומות ירושלים

כאשר היה עם־ישראל בגלות בבל, היו להם מבחני אמונה רבים. חנניה, מישאל ועזריה הושלכו לתוך כבשן אש בוערת, אבל אלוהים הוציא אותם משם חיים. אחר־כך, אחרי שבבל נפלה בידי מדי־ופרס, הושלך דניאל אל גוב האריות, אך אלוהים הגן גם עליו על ידי שסגר את פי האריות.

לבסוף, שחרר המלך כורש הפרסי את עם־ישראל מן השבי. הם חזרו למולדתם שבעים שנה אחרי שנלקחו בשבי לבבל. אחד הדברים הראשונים שעשו לאחר שחזרו לירושלים היה, לבנות מחדש את בית־המקדש. אבל, כעבור זמן קצר גרמו להם האויבים להפסיק את עבודתם. לכן, הם סיימו את בניית בית־המקדש אחרי עשרים־ושתיים שנה מאז שחזרו לירושלים.

אחר־כך אנחנו לומדים על מסעו של עזרא הסופר חזרה לירושלים כדי לייפות את בית־המקדש. זה קרה כארבעים־ושבע שנה אחרי שנבנה בית־המקדש. ואז, שלוש־עשרה שנה אחרי מסעו של עזרא, עזר נחמיה בבנייתן מחדש של חומות ירושלים ההרוסות. חלק ה' מכסה 152 שנות היסטוריה עד לזמן ההוא.

עזרא והעם מתפללים