עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

65: הממלכה מתחלקת לשניים

65: הממלכה מתחלקת לשניים

היודע אתה מדוע האיש שבתמונה קורע את האדרת שלו לגזרים? יהוה הוא שאמר לו לעשות זאת. האיש הזה הוא אחִיָיה השילוני, נביא האלוהים. היודע אתה מה הוא נביא? זהו איש שאלוהים אומר לו מראש מה יקרה.

אחייה וירבעם

אחייה מדבר כאן אל ירבעם בן־נבט. שלמה מינה את ירבעם על חלק מעבודת הבנייה שלו. כאשר פגש אחייה את ירבעם בדרך, עשה אחייה מעשה מוזר. הוא הוריד את האדרת החדשה שלבש, וקרע אותה לשנים־עשר חלקים. אחר־כך הוא אמר לירבעם: ’קח עשרה חלקים לעצמך’. היודע אתה מדוע נתן אחייה עשרה חלקים לירבעם?

אחייה הסביר לו, שיהוה עומד לקחת את הממלכה משלמה, ושהוא ייתן עשרה שבטים לירבעם. פירוש הדבר, שרק שני שבטים יישארו תחת שלטון רחבעם, בנו של שלמה.

כאשר שמע שלמה מה שאחייה אמר לירבעם, הוא כעס מאוד. הוא ניסה להרוג את ירבעם. אבל ירבעם ברח מצריימה. אחרי זמן־מה מת שלמה. הוא מלך ארבעים שנה, ובנו רחבעם הומלך במקומו. ירבעם, שהיה במצרים, שמע ששלמה מת, ולכן הוא חזר לישראל.

רחבעם לא היה מלך טוב. הוא התנהג אל העם באכזריות גדולה יותר מאשר אביו שלמה, בסוף ימיו. ירבעם ואנשים חשובים אחרים ניגשו אל רחבעם וביקשו ממנו לרחם על העם. אבל רחבעם לא שמע בקולם. הוא אפילו נעשה אכזרי יותר. כך המליך העם את ירבעם על עשרה שבטים, אבל שני השבטים, יהודה ובנימין, רצו שרחבעם ימלוך עליהם.

ירבעם לא רצה שהעם שלו יעלה לירושלים לעבוד את יהוה בבית־המקדש. לכן, הוא עשה שני עגלי־זהב ואמר לתושבים של ממלכת עשרת־השבטים לעבוד אותם. אחרי זמן קצר התמלאה הארץ בפשע ורשע.

גם בממלכת־יהודה, בת שני השבטים, היו צרות. פחות מחמש שנים אחרי שרחבעם התחיל למלוך, עלה מלך מצרים למלחמה על ירושלים. הוא לקח איתו אוצרות רבים מבית־המקדש של יהוה. כך נשאר בית־המקדש זמן קצר בלבד במצב שבו נבנה.

(מלכים א’. י”א:26-43; י”ב:1-33; י”ד:21-31)