עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

שיעור 70: יונה והדג הגדול

שיעור 70: יונה והדג הגדול

הבט בתמונה באיש שבתוך המים. נכון שהוא נמצא בצרה גדולה? הדג עומד לבלוע אותו! האם אתה יודע מי זה בתמונה? זהו יונה. הבה נראה כיצד הוא נקלע לצרה זו.

יונה היה נביא יהוה. לא הרבה זמן אחרי מות הנביא אלישע, אמר יהוה ליונה: ’לך אל נינווה, העיר הגדולה. מעשיהם של האנשים שם רעים מאוד, ואני שולח אותך כדי שתדבר אליהם על כך’.

יונה והדג הגדול

אבל יונה לא רצה ללכת. לכן, הוא עלה על אונייה שנסעה אל הכיוון ההפוך מנינווה. יהוה לא היה מרוצה מכך שיונה החליט לברוח. לכן, הוא עשה סערה גדולה בים. הסערה היתה כה עזה, עד שהאונייה עמדה לטבוע. המלחים פחדו מאוד, והם זעקו לאלוהיהם לעזרה.

לבסוף אמר להם יונה: ’אני עובד את יהוה, האל שברא את השמים ואת הארץ. ואני בורח ממה שיהוה ציווה עלי לעשות’. אז המלחים שאלו אותו: ’מה עלינו לעשות לך כדי שהסערה תיפסק?’

’השליכו אותי אל תוך הים, ואז הים יירגע’, אמר יונה. המלחים לא רצו לעשות זאת, אבל אחרי שהסערה התחזקה, לא היתה להם ברירה אלא להשליך אותו מן האונייה. הסערה פסקה מייד, והים חזר להיות רגוע.

כאשר התחיל יונה לשקוע בתוך המים, שחה אליו דג גדול ובלע אותו. אך, הוא לא מת. הוא היה בבטן הדג שלושה ימים ושלושה לילות. יונה הצטער מאוד על שלא שמע בקול יהוה ולא הלך אל נינווה. לכן, אתה יודע מה הוא עשה?

הוא התפלל אל יהוה לעזרה. יהוה שמע את תפילתו וגרם לדג להקיא את יונה אל היבשה. אחרי־כן הלך יונה אל נינווה. נכון שזה מלמד אותנו עד כמה חשוב שנעשה את כל מה שאומר לנו יהוה לעשות?

(ספר יונה)