עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 69: נערה קטנה עוזרת לאיש־צבא

סיפור 69: נערה קטנה עוזרת לאיש־צבא

האם אתה יודע מה אומרת הילדה שבתמונה? היא מספרת לאשה על אלישע, נביא האלוהים, ועל הניסים שיהוה עזר לו לעשות. האשה איננה מכירה את יהוה, מפני שהיא לא מעם־ישראל. אבל קודם נראה מדוע הילדה נמצאת בביתה של האשה.

האשה הזאת היא מארץ ארם. שמו של בעלה הוא נעמן, שר־הצבא של ארם. הארמים לקחו את הילדה הישראלית הזאת בשבי, והביאו אותה אל אשת־נעמן כדי שתהיה לה למשרתת.

אשת נעמן והנערה שלה

נעמן היה חולה במחלה קשה בשם צרעת. בגלל המחלה הזאת, עלול הבשר של החולה אפילו להתקלף וליפול. לכן, הילדה הזאת אמרה לאשת־נעמן: ’הלוואי שאדוני, נעמן, היה הולך לנביא יהוה שבישראל. הוא היה מרפא אותו מן הצרעת’. אחר־כך סיפרו לנעמן את מה שאמרה הנערה הקטנה.

נעמן רצה מאוד להתרפא; לכן, הוא החליט לצאת לישראל. כאשר הגיע לשם, הוא ניגש אל ביתו של אלישע. אלישע ביקש ממשרתו לצאת החוצה ולומר לנעמן להתרחץ בנהר־הירדן שבע פעמים. הדבר הזה הכעיס מאוד את נעמן, והוא אמר: ’הנהרות שבארצי טובים הרבה יותר מכל נהר בישראל!’ ואחרי שאמר זאת, הלך נעמן.

אבל אחד ממשרתיו אמר לו: ’אילו אמר לך אלישע לעשות דבר קשה, ודאי שהיית עושה אותו. לכן, מדוע שלא תעשה מעשה פשוט ותרחץ את עצמך בירדן, כפי שהוא אמר?’ נעמן שמע בקול משרתו והלך אל נהר־הירדן וטבל שם שבע פעמים. לאחר שעשה זאת, בשרו הבריא מן הצרעת!

לא היה קץ לשמחת נעמן. הוא חזר אל אלישע ואמר לו: ’עכשיו אני בטוח בכך שאלוהי ישראל הוא האלוהים של כל העולם. לכן, קח נא את המתנה הזאת ממני’. אך, אלישע סירב ואמר: ’לא, לא אקח’. אלישע ידע שרע הדבר לקחת את המתנה, מפני שיהוה הוא שריפא את נעמן. אבל גיחזי, המשרת של אלישע, רצה לקחת את המתנה לעצמו.

לכן, שים־לב מה עשה גיחזי. לאחר שנסע נעמן, הוא רץ אחריו כדי להשיגו. כשהגיע אליו, אמר לו: ’אלישע שלח אותי כדי לומר לך שהוא רוצה לתת חלק מן המתנות לחברים שהגיעו אליו’. זה היה, כמובן, שקר. אבל נעמן לא ידע שגיחזי משקר. לכן, הוא נתן לגיחזי חלק מן המתנות.

כאשר חזר גיחזי הביתה, ידע אלישע מה שהוא עשה. יהוה הוא שאמר לו זאת. לכן, הוא אמר לגיחזי: ’בגלל שעשית את המעשה הרע הזה, תדבק הצרעת של נעמן בך’. וכך היה מייד!

איזה לקח יכולים אנו ללמוד מן המאורע הזה? ראשית, שעלינו להיות כמו הילדה ולדבר על יהוה. זה יכול להועיל הרבה. שנית, לא כדאי לנו להיות גאוותנים כפי שהיה נעמן בהתחלה, אלא לשמוע בקול משרתיו של אלוהים. ושלישית, אסור לנו לשקר, כפי שעשה גיחזי. נכון שאנו יכולים ללמוד הרבה מן המקרא?

(מלכים ב’. ה’:1-27)