עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 57: אלוהים בוחר את דוד

סיפור 57: אלוהים בוחר את דוד
דוד מציל טלה

האם אתה מבין מה קורה בתמונה? הנער הציל את הטלה הקטן מפי הדוב. הדוב בא ולקח את הטלה, ועמד לטרוף אותו. אבל הנער רדף אחריו וחטף את הטלה מפי הדוב. כאשר קם הדוב על רגליו, הפיל הנער את הדוב ארצה והמית אותו! פעם הוא גם הציל את אחד הכבשים מפי אריה. נכון שהוא נער אמיץ־לב? האם אתה יודע מי הוא?

הנער הוא דוד. הוא היה גר בעיר בית־לחם. סבא שלו היה עובד, בנם של רות ובועז. האם אתה זוכר אותם? אביו של דוד הוא ישי. דוד רעה את הצאן של אביו. הוא נולד עשר שנים אחרי שיהוה בחר בשאול למלך.

הגיע הזמן, ויהוה אמר לשמואל: ’קח שמן מיוחד ולך אל בית ישי בעיר בית־לחם. בחרתי באחד מבניו להיות למלך’. כאשר ראה שמואל את בנו הבכור של ישי, את אליאב, הוא אמר לעצמו: ’זהו ודאי האיש שיהוה בחר’. אבל יהוה אמר לו: ’אל תביט על קומתו הגבוהה ועל יופיו. לא בו בחרתי למלך’.

לכן, ישי קרא לבנו אבינדב והביא אותו לפני שמואל. אבל שמואל אמר: ’לא, גם בו לא בחר יהוה’. אחר־כך הביא ישי את בנו שַמָה. ’לא, יהוה לא בחר גם בו’, אמר שמואל. ישי הביא שבעה מבניו אל שמואל, אבל יהוה לא בחר באף אחד מהם. ’האם אלה כל בניך?’ שאל שמואל.

’יש לי עוד בן אחד, הצעיר מכולם’, אמר ישי. ’אבל הוא יצא לרעות את הצאן’. כאשר קראו לדוד לבוא, ראה שמואל שהוא נער יפה־תואר. ’בו בחרתי’, אמר יהוה. ’משח אותו בשמן’. וכך עשה שמואל. אחרי כמה שנים נעשה דוד למלך ישראל.

(שמואל א’. י”ז:34, 35; ט”ז:1-13)