עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 56: שאול — המלך הראשון של ישראל

סיפור 56: שאול — המלך הראשון של ישראל
שמואל מושח את שאול למלך

בתמונה אתה רואה כיצד יוצק שמואל שמן על ראשו של גבר. כך היו עושים לאדם כסימן לכך שנבחר למלך. יהוה ציווה על שמואל ליצוק שמן על ראשו של שאול. זהו שמן מיוחד בעל ריח ניחוח.

שאול לא חשב שהוא ראוי להיות מלך, ולכן אמר לשמואל: ’אני בן לשבט בנימין, השבט הקטן ביותר בישראל. מדוע אתה אומר שאהיה למלך?’ יהוה אהב את שאול בגלל שהוא לא חשב את עצמו לאיש גדול וחשוב. לכן הוא בחר בו להיות מלך.

אבל שאול לא היה איש עני וקטן. הוא בא ממשפחה עשירה, והיה גבר נאה וגבוה. הוא היה גבוה מכל אדם בישראל! שאול גם ידע לרוץ מהר כאיילה, והיה חזק. העם שמח על שיהוה בחר בשאול להיות מלך. כולם התחילו להריע: ’יחי המלך!’

אויבי ישראל היו חזקים כמו תמיד. הם עדיין גרמו הרבה צרות לעם־ישראל. מייד לאחר ששאול נעשה מלך, עלו העמונים למלחמה על ישראל. אבל שאול אסף צבא גדול, וניצח את העמונים. לכן, העם שמח על ששאול היה מלך.

השנים עברו, ושאול הביא לבני־ישראל נצחונות רבים על אויביהם. לשאול היה גם בן אמיץ בשם יונתן. יונתן עזר לעם־ישראל לנצח במלחמות רבות. הפלישתים עדיין היו האויב הגרוע ביותר של בני־ישראל. יום אחד באו אלפים על־גבי אלפים של פלישתים להילחם בישראל.

שמואל אמר לשאול לחכות עד שהוא יבוא כדי להקריב קורבן ליהוה. אבל שמואל איחר לבוא. שאול פחד שהפלישתים יתחילו במלחמה, ולכן הקריב את הקורבן בעצמו. כאשר בא שמואל לבסוף, הוא גער בשאול על שלא ציית. הוא אמר לו: ’יהוה יבחר באיש אחר להיות מלך על ישראל’.

אחר־כך שאול לא ציית פעם נוספת. לכן שמואל אמר לו: ’טוב יותר לשמוע בקול יהוה, מאשר להקריב לו את הכבש הטוב ביותר. מפני שלא שמעת בקול יהוה, יהוה איננו רוצה שתמשיך למלוך על ישראל’.

אנחנו לומדים מן המקרה הזה לקח חשוב. הוא מראה לנו עד כמה חשוב לשמוע תמיד בקול יהוה. זה גם מראה לנו שאדם טוב, כפי שהיה שאול, יכול להשתנות ולהיעשות רע. לעולם איננו רוצים להיות רעים, נכון?

(שמואל א’ פרקים ט’ עד י”א; י”ג:5-14; י”ד:47-52; ט”ו:1-35; שמואל ב’. א’:23)