עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

חלק ד’: מן המלך הראשון של ישראל ועד לגלות בבל

חלק ד’: מן המלך הראשון של ישראל ועד לגלות בבל

שאול היה המלך הראשון של ישראל. אבל בסוף מאס בו יהוה, ובחר בדוד למלך במקומו. הרבה מסופר לנו על דוד. עוד בהיותו נער, הוא לחם נגד גולית הענק. אחר־כך הוא ברח מפני המלך שאול שקינא בו. אחר־כך מנעה ממנו אביגיל יפת־התואר לעשות מעשה טפשי.

אחרי־כן, אנחנו לומדים דברים רבים על שלמה, בן־דוד, שמלך על ישראל אחרי דוד אביו. שלושת המלכים הראשונים של ישראל מלכו ארבעים שנה כל אחד. לאחר מות שלמה, התחלקה ישראל לשתי ממלכות, ממלכת ישראל בצפון, וממלכת יהודה בדרום.

ממלכת ישראל, בת עשרת־השבטים, התקיימה 257 שנה ואחר־כך נחרבה בידי אשור. אחרי 133 שנה מאז, נחרבה גם ממלכת יהודה בת שני־השבטים. בזמן ההוא נלקחו בני־ישראל לגלות בבל. לכן, חלק ד' מכסה 510 שנות היסטוריה, ולאורך התקופה הזאת אנו קוראים על מאורעות מרגשים רבים.

המלך שלמה מתפלל