עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 54: האיש הגיבור ביותר

סיפור 54: האיש הגיבור ביותר

המכיר אתה את שמו של האיש הגיבור ביותר שחי אי־פעם? היה זה השופט שמשון. יהוה הוא שנתן לשמשון את כוחו. אפילו עוד לפני שנולד שמשון, אמר יהוה לאמו: ’עוד מעט ייוולד לך בן. הוא ינהיג את עם־ישראל ויציל אותו מידי הפלישתים’.

שמשון נלחם באריה

הפלישתים היו אנשים רעים שחיו בארץ־כנען. היו להם אנשי־צבא רבים, והם עשו בעיות רבות לבני־ישראל. פעם, כאשר שמשון היה בדרכו למקום שבו חיו הפלישתים, בא לקראתו אריה גדול שואג. אבל שמשון הרג את האריה בידיו. הוא גם הרג מאות פלישתים רעים.

אחר־כך התאהב שמשון באשה בשם דלילה. מנהיגי הפלישתים הבטיחו לדלילה שכל אחד מהם יתן לה 1,100 שקלי כסף, אם היא תספר להם מה גורם לשמשון להיות כה גיבור. דלילה היתה מעוניינת בכל הכסף הזה. היא לא היתה ידידה נאמנה של שמשון, וגם לא של עם אלוהים. לכן, היא שאלה שוב ושוב את שמשון מה גורם לו להיות כזה גיבור.

דלילה ושמשון

לבסוף הצליחה דלילה להוציא מפיו של שמשון את סוד גבורתו. ’מעולם לא גזרו את שער ראשי’, הוא אמר. ’כאשר נולדתי, בחר בי אלוהים שאהיה משרת מיוחד שלו, שנקרא נזיר. אם יגזרו את שערי, אאבד את כוחי’.

כאשר שמעה זאת דלילה, היא הרדימה את שמשון בחיקה. אחר־כך היא קראה לאיש אחד כדי שיגזור את שערו. כאשר התעורר שמשון, הוא מצא שאיבד את כוחו. אז נכנסו הפלישתים ותפשו אותו. הם ניקרו את שתי עיניו, ועשו אותו לעבד.

שמשון מפיל את העמודים

יום אחד עשו הפלישתים משתה גדול לכבוד האליל שלהם, דגון. הם הוציאו את שמשון מבית־הכלא, כדי לעשות אותו לצחוק. בינתיים, שוב צמח שערו של שמשון. שמשון אמר לנער שהוביל אותו: ’תן לי לתמוך בעמודי הבניין הזה’. אז התפלל שמשון ליהוה שייתן לו כוח, ותפש את העמודים. אחר־כך קרא: ’תמות נפשי עם פלישתים!’ באותו משתה היו 3,000 פלישתים, וכאשר נשען שמשון בכל כוחו על העמודים, נפל הבניין והרג את כל האנשים הרשעים שהיו בו.

(שופטים פרקים י”ג עד ט”ז)