עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 47: גנב בישראל

סיפור 47: גנב בישראל
עכן מחביא את מה שגנב

ראה מה מסתיר האיש הזה באוהלו! אדרת יקרה, מטיל זהב וכמה שקלי כסף. הוא לקח אותם מיריחו. אבל, מה צריכים היו בני־ישראל לעשות בדברים שמצאו ביריחו? האם אתה זוכר?

הם הצטרכו להשמידם, ולהביא את הזהב והכסף אל קופת האוצר שבמשכן. האנשים האלה לא צייתו לאלוהים. הם גנבו את מה שהיה שייך לאלוהים. שמו של האיש היה עכן, ואלה שנמצאים איתו בתמונה הם בני־משפחתו. הבה נראה מה קרה.

לאחר שגנב עכן את הדברים האלה, שלח יהושע כמה אנשים להילחם נגד הָעָי, עיר אחרת בכנען. אבל הם הפסידו במלחמה. חלק מהם נהרגו, והשאר נמלטו על נפשם. יהושע היה עצוב מאוד. הוא שכב כשפניו על האדמה, והתפלל ליהוה ואמר: ’מדוע הרשית שהדבר הזה יקרה לנו?’

יהוה ענה לו: ’קום על רגליך! בני־ישראל חטאו. הם לקחו מן הדברים שצריך היה להשמידם, או למסור אותם למשכן. הם גנבו אדרת יקרה ושמרו זאת בסוד. לא אברך אתכם עד שתשמידו את האדרת וגם את האיש שלקח את הדברים האלה’. יהוה אמר ליהושע שיראה לו מיהו האיש הרע הזה.

יהושע אסף את כל העם, ויהוה הצביע על עכן. עכן אמר: ’חטאתי. ראיתי את האדרת היקרה, את מטיל הזהב ואת שקלי הכסף. רציתי בהם עד־כדי־כך שלקחתי אותם. קברתי אותם בתוך אוהלי’.

כאשר מצאו את הדברים האלה והביאו אותם ליהושע, הוא אמר לעכן: ’מדוע הבאת עלינו את הצרה הזאת? עכשיו יהוה יביא עליך צרה!’ אחרי־כן, סקלו כל העם את עכן ומשפחתו באבנים. האין זה מראה שלעולם אסור לנו לקחת דברים שאינם שייכים לנו?

אחר־כך יצאו שוב בני־ישראל למלחמה נגד העי. הפעם עזר יהוה לעמו, והם ניצחו בקרב.

(יהושע ז’:1-26; ח’:1-29)