עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 46: חומות יריחו

סיפור 46: חומות יריחו

מה גורם לחומות יריחו ליפול, כפי שאתה רואה בתמונה? נראה כאילו פצצה גדולה נפלה עליהם. אבל בימים ההם לא היו פצצות; לא היו להם אפילו רובים. זהו נס נוסף שעשה יהוה! הבה נראה איך קרה הדבר.

נפילת חומות יריחו

שים־לב למה שאמר יהוה ליהושע: ’צעדו, אתה ואנשי־המלחמה שלך, סביב העיר. צעדו סביבה פעם אחת ביום במשך שישה ימים. שאו איתכם את ארון־הברית, ושבעה כוהנים יילכו לפניכם ויתקעו בשופרות.

’ביום השביעי צעדו סביב העיר שבע פעמים. ואז תיקעו תקיעה ארוכה בשופרות והריעו תרועת מלחמה. אז יפלו החומות!’

יהושע ובני־ישראל עשו כפי שציווה עליהם יהוה לעשות. כשהם צעדו, כולם שמרו על השקט. אף אחד לא הוציא הגה מפיו. כל מה שאפשר היה לשמוע היו תקיעות השופר וקול הרגליים הצועדות. אויבי עמו של אלוהים ודאי פחדו מאוד. הרואה אתה בתמונה את חוט־השני התלוי מן החלון? של מי החלון הזה? נכון, רחב עשתה כפי שאמרו לה שני המרגלים לעשות. כל בני־משפחתה היו בפנים והתבוננו יחד איתה במה שקרה.

יהושע

לבסוף, ביום האחרון, לאחר שהם צעדו שבע פעמים סביב העיר, תקעו הכוהנים בשופרות, אנשי המלחמה הריעו, והחומות נפלו. אז אמר יהושע: ’הירגו כל נפש בעיר ושירפו אותה. שירפו הכל. הצילו רק את הכסף, הזהב, הנחושת והברזל, ושימו אותם בקופת האוצר שבמשכן’.

ולשני המרגלים אמר יהושע: ’לכו אל בית רחב והוציאו אותה ואת בני משפחתה’. כך ניצלו רחב ומשפחתה, כפי שהבטיחו לה המרגלים.

(יהושע ו’:1-25)


למד עוד

סיפורי מקרא מאוירים

רחב ממלאת אחר ההנחיות

משפחה אחת נותרה בחיים לאחר נפילת חומות יריחו.‏