עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 29: מדוע ברח משה?

סיפור 29: מדוע ברח משה?

ראה כיצד בורח משה ממצרים. הרואה אתה את האנשים הרודפים אחריו בתמונה? היודע אתה מדוע הם רוצים להרוג אותו? הבה נראה.

משה בורח ממצרים

משה גדל בבית פרעה, מלך מצרים. הוא נעשה איש חכם ונבון. משה ידע שהוא איננו מצרי, ושהוריו האמיתיים היו עבדים עברים.

יום אחד, כאשר היה משה בן־40, החליט ללכת לראות מה עושים בני עמו. היחס כלפיהם היה נורא. הוא ראה מצרי מכה עבד עברי. משה הביט סביבו, וכאשר ראה שאין איש רואה, הוא היכה את המצרי, והמצרי נפל ומת. לאחר מכן טמן משה את גופתו בחול.

למחרת הלך משה לראות שוב את בני עמו. הוא חשב שיוכל לעזור להם, כדי שלא ימשיכו להיות עבדים. והנה ראה שני עברים רבים ומכים זה את זה. אז משה אמר לעברי האשם: ’מדוע אתה מכה את אחיך?’

והאיש ענה לו: ’מי שם אותך שר ושופט עלינו? האם תהרוג אותי כפי שהרגת את המצרי?’

עכשיו התחיל משה לפחד. הוא הבין שהאנשים ידעו את מה שעשה למצרי. אפילו פרעה שמע על כך, והוא שלח אנשים להרוג את משה. בגלל זה נאלץ משה לברוח ממצרים.

כאשר עזב משה את מצרים, הוא הלך לארץ רחוקה בשם מדין. שם הוא פגש את משפחתו של יתרו, והתחתן עם אחת מבנותיו בשם ציפורה. משה נעשה רועה, ורעה את הצאן של יתרו. הוא חי במדין ארבעים שנה. כעת היה בן־80. והנה יום אחד, כאשר רעה את צאן יתרו, קרה משהו מדהים, ששינה את חייו של משה. בסיפור הבא נראה מה היה הדבר המוזר הזה.

(שמות ב’:11-25; מעשי־השליחים ז’:22-29)