עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 28: כיצד ניצל משה התינוק?

סיפור 28: כיצד ניצל משה התינוק?

ראה את התינוק הבוכה שבתמונה, המחזיק באצבע של האשה. זהו משה. היודע אתה מי היא האשה היפה? זוהי הנסיכה המצרית, הבת של פרעה.

בת־פרעה מוצאת את משה

אמו של משה הסתירה את התינוק שלה עד שהיה בן שלושה חודשים, מפני שלא רצתה שהמצרים ימיתו אותו. אבל היא ידעה שהמצרים עלולים למצוא את משה, ולכן היא עשתה משהו כדי להצילו.

היא לקחה תיבה ומרחה אותה בזפת, כדי שמים לא ייכנסו לתוכה. אז היא שמה בתוכה את משה, והניחה את התיבה בין קני־הסוף הגבוהים שביאור. אחר־כך היא אמרה למרים, אחותו של משה, לעמוד בקרבת מקום ולראות מה יקרה לתינוק.

לאחר זמן־מה ירדה בת־פרעה להתרחץ ביאור. לפתע היא ראתה את התיבה בין קני־הסוף הגבוהים. היא קראה לאחת המשרתות שלה ואמרה לה: ’היכנסי והביאי לי את התיבה’. כאשר פתחה בת־פרעה את התיבה, איזה תינוק יפה היא מצאה בה! משה הקטן בכה, ובת־פרעה ריחמה עליו. היא לא רצתה להמית אותו.

ואז ניגשה אליה מרים. אפשר לראות אותה בתמונה. מרים שאלה את בת־פרעה: ’את רוצה שאלך לקרוא לאחת העבריות להיניק את התינוק בשבילך?’

’כן’, אמרה הנסיכה.

מרים רצה מהר כדי לספר זאת לאמה. כאשר באה אמו של משה, אמרה לה בת־פרעה: ’קחי את התינוק והיניקי אותו למעני, ואני אשלם לך על כך’.

וכך טיפלה אם משה בתינוק שלה. וכאשר גדל משה, היא לקחה אותו אל בת־פרעה, אשר אימצה אותו לבן. כך גדל משה בבית פרעה.

(שמות ב’:1-10)