עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

סיפור 27: מלך רע שולט במצרים

סיפור 27: מלך רע שולט במצרים

המצרים שאתה רואה בתמונה מכריחים את האנשים לעבוד. התבונן במצרי המכה את אחד הפועלים בשוט! הפועלים הם ממשפחתו של יעקב, ונקראים בני־ישראל. בני־ישראל נעשו עבדים במצרים. איך קרה הדבר?

מצרים רודים בבני־ישראל

במשך שנים רבות חיה משפחתו הגדולה של יעקב בשלום במצרים. יוסף, שהיה האיש החשוב ביותר במצרים אחרי המלך פרעה, דאג להם. אבל יוסף מת. ופרעה חדש, שלא אהב את בני־ישראל, התחיל למלוך במצרים.

פרעה הרשע הזה עשה את בני־ישראל לעבדים. הוא מינה אנשים רעים ואכזריים להשגיח עליהם. הם הכריחו את בני־ישראל לעבוד בפרך ולבנות ערים לפרעה. אבל מספר בני־ישראל התחיל לגדול יותר ויותר. אחרי זמן־מה התחילו המצרים לחשוש שבני־ישראל יתרבו ויהיו חזקים מדי.

מצרים רודים בבני־ישראל

היודע אתה מה עשה פרעה? הוא דיבר אל המיילדות, אל הנשים שעזרו לאמהות העבריות ללדת, ואמר להן: ’המיתו כל בן זכר שייוולד’. אבל המיילדות היו נשים טובות ולא יכלו להמית את התינוקות שנולדו.

לכן, פרעה ציווה על כל עמו: ’קחו את הבנים הזכרים של בני־ישראל והשליכו אותם אל היאור. השאירו רק את הבנות בחיים’. האין זאת פקודה איומה? הבה נראה כיצד אחד התינוקות הזכרים ניצל.

(שמות א’:6-22)