עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

סיפור 26: איוב נאמן לאלוהים

סיפור 26: איוב נאמן לאלוהים

האם אתה מרחם על האיש החולה שבתמונה? שמו איוב, והאשה שמדברת אליו היא אשתו. היודע אתה מה היא אומרת לאיוב? ’קלל את אלוהים ומוּת’. בוא נראה למה היא אמרה לו את זה, ולמה איוב סבל כל כך.

איוב מוכה שחין

איוב היה איש נאמן ששמע בקול אלוהים. הוא חי בארץ עוץ, לא הרחק מארץ כנען. יהוה אהב מאוד את איוב, אבל היה מישהו ששנא אותו. אתה יודע מי?

זה היה השטן. אתה ודאי זוכר, שהשטן היה המלאך הרע ששנא את יהוה. הוא הצליח לפתות את אדם וחוה למרוד ביהוה, והוא חשב שהוא יצליח לגרום גם לכל אחד אחר למרוד ביהוה. אבל, האם באמת הצליח? לא. זכור את כל הגברים והנשים הנאמנים שלמדנו עליהם. כמה מהם אתה זוכר בשמותיהם?

לאחר שיעקב ויוסף מתו במצרים, היה איוב האדם הנאמן ביותר ליהוה בכל העולם. יהוה רצה להוכיח לשטן שהוא לא יצליח לגרום לכל אחד להיות רשע, ולכן אמר לו: ’שים־לב לאיוב. ראה עד כמה הוא נאמן לי’.

’הוא נאמן לך’, טען השטן, ’בגלל שבירכת אותו ונתת לו הרבה דברים טובים. אבל אם תיקח ממנו את הכל, הוא יקלל אותך’.

לכן יהוה אמר: ’טוב, קח ממנו את כל אשר לו. פגע בו עד כמה שאתה רוצה. ואז נראה אם הוא יקלל אותי. רק אל תמית אותו’.

וכך, קודם־כל שלח השטן אנשים לגנוב מאיוב את הבקר ואת הגמלים שלו, וכבשיו נהרגו. אחר־כך הוא גרם למותם של עשרה בניו ובנותיו בסערה. לאחר־מכן, השטן היכה את איוב במחלה קשה. איוב סבל מאוד. ולכן אמרה לו אשתו: ’קלל את אלוהים ומוּת’. אבל איוב לא עשה כן. בנוסף, באו שלושה חברים לא־נאמנים ואמרו לאיוב שהוא עשה כל מיני חטאים ושבגלל זה הוא סובל. אבל איוב המשיך להיות נאמן לאלוהים.

הדבר שימח מאוד את יהוה, ואחר־כך הוא בירך את איוב, כפי שאתה רואה בתמונה. הוא ריפא אותו ממחלתו. לאיוב נולדו עוד עשרה ילדים יפים, והבקר שלו הוכפל, וכך גם כבשיו וגמליו.

האם גם אתה תהיה נאמן תמיד לאלוהים, כמו איוב? אם כן, אלוהים יברך גם אותך. תוכל לחיות לנצח, כאשר כל כדור־הארץ יהיה יפה כמו גן־עדן.

(איוב א’:1-22; ב’:1-13; מ”ב:10-17)

איוב ומשפחתו