עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 23: חלומותיו של פרעה

סיפור 23: חלומותיו של פרעה

עברו שנתיים ויוסף עדיין נשאר בכלא. שר־המשקים לא זכר אותו. ואז, לילה אחד חלם פרעה שני חלומות מיוחדים מאוד, ורצה לדעת מה פירושם. אתה רואה אותו ישן בתמונה? למחרת קרא פרעה לחרטומים שלו וסיפר להם את החלומות. אבל הם לא יכלו להסביר לו מה פירושם.

עכשיו נזכר סוף־סוף שר־המשקים ביוסף. הוא אמר לפרעה: ’כאשר הייתי בכלא היה שם איש שהיה פותר חלומות’. מייד שלח פרעה לקרוא ליוסף מן הכלא.

פרעה סיפר ליוסף את חלומותיו ואמר: ’ראיתי שבע פרות יפות ושמנות. אחר־כך ראיתי שבע פרות דקות ורזות. והפרות הרזות אכלו את הפרות השמנות.

פרעה חולם

’בחלום השני ראיתי שבע שיבולים מלאות גרעינים גדלות על קנה אחד. ואחר־כך ראיתי שבע שיבולים דקות ויבשות. ושבע השיבולים הדקות בלעו את שבע השיבולים המלאות’.

יוסף אמר לפרעה: ’לשני החלומות אותו פירוש. שבע הפרות השמנות ושבע השיבולים המלאות פירושן שבע שנים. ושבע הפרות הרזות ושבע השיבולים הדקות פירושן עוד שבע שנים. קודם יבואו שבע שנים של שפע מזון במצרים. ואחריהן יבואו שבע שנות רעב’.

יוסף המשיך ואמר לפרעה: ’בחר לך איש חכם שידאג לכך שבמשך שבע השנים הטובות ייאסף הרבה מזון. כך לא ימות העם מרעב בשבע השנים בהן לא יצמח הרבה מזון במצרים’.

הרעיון מצא חן בעיני פרעה. והוא בחר ביוסף לאסוף את המזון, ולאכסן אותו. כך נעשה יוסף האיש החשוב ביותר במצרים אחרי פרעה.

כאשר היה רעב לאחר שמונה שנים, ראה יוסף כמה אנשים שבאו אליו. היודע אתה מי היו אלה? הם היו עשרת אחיו הגדולים! יעקב אביהם שלח אותם למצרים, מפני שהמזון בארץ כנען הלך ונגמר להם. יוסף הכיר את אחיו, אבל הם לא הכירו אותו. היודע אתה למה? מפני שיוסף גדל, ועכשיו היה לבוש בבגדים אחרים.

יוסף זכר שכאשר היה ילד, הוא חלם שאחיו באים להשתחוות לו. האם אתה זוכר שקראת על כך? עכשיו הבין יוסף שאלוהים הוא ששלח אותו למצרים, ובשביל סיבה טובה. אז מה עשה יוסף? הבה נראה.

(בראשית מ”א:1-57; מ”ב:1-8; נ’:20)