עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

סיפור 19: ליעקב משפחה גדולה

סיפור 19: ליעקב משפחה גדולה
יעקב ובניו

התבונן במשפחה הגדולה שבתמונה. אלה הם שנים־עשר בניו של יעקב. והיו לו גם כמה בנות. המכיר אתה כמה מן השמות שלהם? הבה נלמד להכיר אותם.

לאה ילדה את ראובן, שמעון, לוי ויהודה. כאשר ראתה רחל שאין לה ילדים, היא היתה עצובה מאוד. לכן, היא נתנה ליעקב את השפחה שלה, בילהה, וכך נולדו לבילהה שני בנים בשם דן ונפתלי. אחר־כך נתנה גם לאה את זילפה, השיפחה שלה, ליעקב, וזילפה ילדה את גד ואת אשר. לבסוף ילדה לאה עוד שני בנים, את יששכר ואת זבולון.

בסוף הרתה רחל וילדה בן. היא קראה לו יוסף. בסיפורים הבאים נלמד הרבה על יוסף, מפני שהוא נעשה איש חשוב מאוד. אלה היו אחד־עשר הבנים שנולדו ליעקב כאשר גר עם לבן, אביה של רחל.

ליעקב היו גם כמה בנות, אך התנ”ך מוסר לנו רק את שמה של אחת מהן. שמה היה דינה.

הגיע הזמן שיעקב החליט לעזוב את לבן ולחזור לארץ כנען. לכן, הוא אסף את משפחתו הגדולה, את עדרי הצאן והבקר הגדולים שלו, ויצא לדרך הארוכה.

לאחר שיעקב ומשפחתו כבר היו זמן־מה בארץ כנען, ילדה רחל בן נוסף. זה קרה בדרך; לרחל היתה לידה קשה, ובסוף היא מתה בשעת הלידה. אבל התינוק היה בריא ושלם. יעקב קרא לו בשם בנימין.

כדאי שנזכור את שמות כל שנים־עשר בני יעקב, מפני שכל עם־ישראל בא מהם. בעצם, שנים־עשר שבטי ישראל נקראים על שם עשרה מבני יעקב ושניים מבני יוסף. יצחק חי שנים רבות לאחר שנולדו כל הבנים האלה, והדבר גרם לו ודאי שמחה רבה לראות כל־כך הרבה נכדים. אבל, הבה נראה מה קרה לנכדתו דינה.

(בראשית כ”ט:32-35; ל’:1-26; ל”ה:16-19; ל”ז:35)