עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 18: יעקב מגיע לחרן

סיפור 18: יעקב מגיע לחרן

היודע אתה מי הם שני האנשים שבתמונה, שיעקב מדבר אליהם? לאחר דרך ארוכה, פגש אותם יעקב ליד הבאר. הם היו מטפלים בכבשים שלהם. יעקב שאל אותם: ’מאיין אתם?’

והם ענו: ’מחרן’.

’המכירים אתם את לבן?’ שאל יעקב.

’כן’, ענו הם. ’הבט, הנה באה רחל בתו עם עדר־הצאן שלו’. הרואה אתה את רחל בתמונה?

יעקב פוגש את רחל

כשראה יעקב את רחל עם הצאן של הדוד שלו, לבן, הוא ניגש אל הבאר וגלגל את האבן שכיסתה את פי הבאר, כדי להשקות את העדרים. אחר־כך נשק יעקב לרחל וסיפר לה מי הוא. היא שמחה מאוד ורצה הביתה כדי לספר זאת ללבן אביה.

לבן שמח מאוד שיעקב נשאר אצלם. וכאשר ביקש יעקב להתחתן עם רחל, הוא היה מרוצה מכך. אבל הוא ביקש מיעקב לעבוד אצלו שבע שנים כדי לקבל את רחל. יעקב הסכים לכך, מפני שאהב את רחל מאוד. אבל, אתה יודע מה קרה כאשר הגיעה שעת החתונה?

לבן לא נתן ליעקב את רחל, אלא את לאה בתו הגדולה. וכאשר הסכים יעקב לעבוד אצל לבן שבע שנים נוספות, נתן לו לבן גם את רחל לאשה. בזמן ההוא הרשה אלוהים לגברים להתחתן עם יותר מאשה אחת. אבל עכשיו, כפי שמראה המקרא, מותר לאיש להתחתן רק עם אשה אחת.

(בראשית כ”ט:1-30)