עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 17: תאומים שונים זה מזה

סיפור 17: תאומים שונים זה מזה
עשיו

שני הילדים שבתמונה שונים מאוד זה מזה, נכון? המכיר אתה את שמם? הצייד הוא עשיו, והילד שמטפל בכבשה הוא יעקב.

יעקב ועשיו היו בניהם התאומים של יצחק ורבקה. האב, יצחק, אהב את עשיו מאוד, מפני שהוא היה צייד טוב והיה מביא הביתה אוכל למשפחה. אבל רבקה אהבה יותר את יעקב, בגלל שהיה ילד שקט ונוח.

סבא אברהם היה עדיין בחיים, ואתה יכול לתאר לעצמך כמה אהב יעקב לשמוע אותו מספר על יהוה. אברהם מת לבסוף בגיל 175, כאשר התאומים היו בני חמש־עשרה.

כשהיה עשיו בן־ארבעים, הוא נשא שתי נשים כנעניות. הדבר הזה העציב מאוד את יצחק ואת רבקה, מפני שהנשים האלה לא עבדו את יהוה. יום אחד קרה משהו שגרם לעשיו לכעוס מאוד על יעקב אחיו. הגיע הזמן שיצחק יברך את בנו הבכור. מאחר שעשיו היה גדול מיעקב, הוא חשב שיקבל את הברכה. אבל עשיו מכר לפני־כן את זכות הבכורה ליעקב. חוץ מזה, כאשר נולדו שני הבנים, אלוהים אמר שיעקב יזכה בברכה. וכך בדיוק קרה. יצחק בירך את בנו יעקב.

אבל כאשר נודע הדבר לעשיו, הוא כעס מאוד על יעקב. הוא כעס עליו עד כדי כך שאיים להרוג אותו. כששמעה רבקה על כך, היא דאגה מאוד. לכן, היא אמרה ליצחק בעלה: ’אוי לנו אם גם יעקב ייקח אשה מבנות כנען’.

יעקב

לכן, יצחק קרא ליעקב בנו ואמר לו: ’אל תישא אשה כנענית. לך אל בית סבך בתואל, שבחרן. קח לך אשה מבנות לבן, בנו’.

יעקב שמע בקול אביו, ומייד יצא לדרך הארוכה המובילה לחרן, אל משפחת אמו.

(בראשית כ”ה:5-11, 20-34; כ”ו:34, 35; כ”ז:1-46; כ”ח:1-5; עברים י”ב:16, 17)