עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 16: יצחק נושא אשה טובה

סיפור 16: יצחק נושא אשה טובה

היודע אתה מי האשה שבתמונה? שמה רבקה. והאיש שהיא הולכת לקראתו הוא יצחק. היא תהיה אשתו. כיצד זה קרה?

ובכן, אברהם אביו של יצחק, רצה לקחת לבנו אשה טובה. הוא לא רצה שיצחק יתחתן עם אחת מבנות כנען, בגלל שהכנענים עבדו אלילים. לכן, אברהם קרא לעבדו אליעזר ואמר לו: ’לך אל משפחתי שבחרן וקח משם אשה ליצחק בני’.

אליעזר שמע בקול אברהם ולקח מייד עשרה גמלים ויצא לדרך הארוכה. כאשר התקרב אל המקום שבו גרו קרובי משפחתו של אברהם, הוא עצר ליד הבאר. זה היה לקראת הערב, כאשר בנות העיר באות לשאוב מים מן הבאר. אליעזר התפלל ליהוה ואמר: ’מי יתן שהאשה שתשקה אותי ואת הגמלים שלי מים, תהיה אשה ליצחק’.

רבקה פוגשת את יצחק

והנה באה רבקה לשאוב מים. כאשר ביקש ממנה אליעזר מעט מים, היא נתנה לו מן הכד שלה. אחר־כך היא שאבה שוב מים, ונתנה גם לכל הגמלים הצמאים לשתות. זו היתה עבודה קשה, מפני שגמלים שותים הרבה מים.

לאחר שרבקה גמרה להשקות את הגמלים, שאל אותה עבד אברהם מה שם אביה. הוא גם שאל אם יוכל ללון אצלם בלילה. והיא ענתה: ’שם אבי בתואל, ותוכל ללון אצלנו’. אליעזר ידע שבתואל היה בנו של נחור, אחיו של אברהם. לכן, הוא כרע ברך והודה ליהוה על שהוביל אותו למשפחתו של אברהם.

בלילה ההוא סיפר אליעזר לבתואל וללבן, אחיה של רבקה, מדוע בא לשם. שניהם הסכימו שרבקה תלך להתחתן עם יצחק. מה אמרה רבקה כששאלו אותה? היא ענתה, ’כן!’ היא רצתה ללכת. וכך, כבר למחרת הם עלו על הגמלים והתחילו בדרך הארוכה חזרה לארץ כנען.

כשהגיעו, כבר היה ערב. רבקה ראתה איש מתהלך בשדה. זה היה יצחק. הוא שמח לראות את רבקה. אמו שרה נפטרה רק שלוש שנים לפני־כן, והוא עדיין היה עצוב. אבל עכשיו התחיל יצחק לאהוב את רבקה בכל לבו, ושוב נעשה מאושר.

(בראשית כ”ד:1-67)