עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 14: אלוהים מנסה את אמונת אברהם

סיפור 14: אלוהים מנסה את אמונת אברהם

היודע אתה מה עושה אברהם בתמונה? יש לו סכין גדולה, ונראה כאילו הוא עומד לשחוט את בנו. אבל, למה? לפני שנמצא את הסיבה, הבה נראה כיצד נולד לאברהם ולשרה בן.

אברהם מקריב את יצחק

אתה זוכר שאלוהים הבטיח להם ילד? זה נראה בלתי אפשרי, מפני שאברהם ושרה היו זקנים מאוד. אך, אברהם האמין שאלוהים יכול לעשות מה שנראה בלתי אפשרי. ובכן, מה קרה?

שנה שלימה עברה לאחר שהבטיח אלוהים את ההבטחה הזאת. ואז, כאשר היה אברהם בן־מאה ושרה בת־תשעים, נולד להם בן בשם יצחק. אלוהים קיים את הבטחתו!

אבל כאשר גדל יצחק, יהוה ניסה את אמונת אברהם. הוא קרא לו: ’אברהם!’ ואברהם ענה: ’הנני!’ ואז אמר לו אלוהים: ’קח את בנך, את יחידך, את יצחק, ועלה על אחד ההרים שאראה לך. שחט שם את בנך והעלה אותו לי לעולָה’.

כמה עצוב היה אברהם, מפני שהוא אהב מאוד את יצחק בנו. וזכור שאלוהים הבטיח שילדיו של אברהם יגורו בארץ כנען. אז איך זה יקרה, אם יצחק ימות? אברהם לא הבין, ובכל זאת הוא שמע בקול אלוהים. כשהגיעו אל ההר, קשר אברהם את יצחק ושם אותו על המזבח שבנה. ואז לקח את הסכין כדי לשחוט אותו. אבל בדיוק ברגע ההוא קרא מלאך אלוהים: ’אברהם, אברהם!’ ואברהם ענה: ’הנני!’

’אל תפגע בנער ואל תעשה לו מאומה’, אמר אלוהים. ’עתה ידעתי שאתה מאמין בי, ולא חשכת את בנך היחיד ממני’.

איזו אמונה היתה לאברהם באלוהים! הוא האמין שאין משהו בלתי־אפשרי ליהוה, ושיהוה יכול אפילו להקים את יצחק לתחייה. אבל, אלוהים לא רצה באמת שאברהם יקריב את יצחק. לכן, הוא הראה לאברהם אייל נאחז בשיח, וציווה על אברהם להקריב אותו במקום בנו.

(בראשית כ”א:1-7; כ”ב:1-18)


למד עוד

לך בעקבות אמונתם

אברהם — ”אביהם של כל המאמינים”‏

כיצד גילה אברהם אמונה? באילו דרכים תרצה לחקות את אמונתו של אברהם?‏