היודע אתה מה היה הדבר הראשון שעשו נוח ומשפחתו לאחר שיצאו מן התיבה? נוח הקריב לאלוהים קורבן. אתה יכול לראותו עושה זאת בתמונה שבספר. נוח הקריב את הקורבן לאלוהים כדי להודות לו על שהציל את משפחתו מן המבול.

התיבה וקשת

החושב אתה שאלוהים היה מרוצה מן המתנה הזאת? כן, ודאי. לכן הוא הבטיח לנוח שלעולם לא ישמיד שוב את העולם על ידי מבול.

אחרי זמן קצר התייבשה כל האדמה מן המים, ונוח ומשפחתו התחילו בחיים חדשים מחוץ לתיבה. אלוהים בירך אותם ואמר להם: ’פרו ורבו והביאו הרבה ילדים. התרבו ומלאו את כל הארץ’.

אבל, מה יהיה כאשר אנשים ישמעו על המבול שהיה? הם אולי יפחדו שמבול כזה יקרה שוב. לכן, אלוהים עשה משהו שיזכיר לאנשים את הבטחתו לא להביא שוב מבול על כל העולם. היודע אתה מה עשה? הוא נתן לאנשים את הקשת.

נוח ומשפחתו

לפעמים רואים קשת בשמים, כאשר השמש זורחת לאחר הגשם. לקשת יש שלל צבעים יפים. האם ראית פעם קשת? הרואה אתה את זו שבתמונה שבספר?

כך אמר אלוהים: ’אני מבטיח שלעולם לא אביא שוב מבול להשמיד את כל האנשים ובעלי־החיים. אני שם את הקשת בענן. וכאשר תופיע הקשת, אראה אותה ואזכור את הבטחתי’.

לכן, כאשר אתה רואה קשת, מה היא צריכה להזכיר לך? היא תזכיר לך את הבטחתו של אלוהים, לא להשמיד שוב את העולם על ידי מבול.

(בראשית ח’:18-22; ט’:9-17)