עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 8: ענקים על־פני האדמה

סיפור 8: ענקים על־פני האדמה

אילו היה מתקרב אליך מישהו בגובה התקרה שבביתך, מה היית חושב? היית חושב שהוא ענק! פעם היו ענקים אמיתיים על־פני האדמה. המקרא אומר שאבותיהם היו מלאכים מן השמים. אבל, כיצד זה יכול להיות?

ענקים אלימים

זכור שהמלאך הרע, השטן, רצה תמיד לעשות בעיות. הוא ניסה אפילו לפתות את מלאכי אלוהים להיות רעים. במשך הזמן, כמה מן המלאכים התחילו לשמוע בקול השטן. הם הפסיקו לעשות את העבודה שאלוהים נתן להם לעשות בשמים. והם ירדו אל הארץ ולבשו גוף בשר־ודם. היודע אתה למה?

בתנ”ך כתוב שזה היה בגלל שבני־האלוהים ראו את הנשים היפות שעל הארץ ורצו לחיות איתן. לכן, הם ירדו אל הארץ והתחתנו עם הנשים האלה. התנ”ך אומר שזה היה מעשה רע, מפני שאלוהים ברא את המלאכים לחיות בשמים.

כאשר נולדו למלאכים ולנשים האלה תינוקות, היו התינוקות שונים. ייתכן שבהתחלה הם לא נראו כל כך שונים. אבל הם המשיכו לגדול ולגדול. הם נעשו יותר ויותר חזקים, עד שנעשו ענקים.

הענקים האלה היו רעים. ובגלל שהיו כה גדולים וחזקים, הם התחילו להזיק לאנשים. הם ניסו להכריח כל אחד להיות רע כמוהם.

חנוך מת בינתיים, אבל עכשיו היה על הארץ איש אחר שהיה טוב. שמו היה נוח. הוא תמיד עשה מה שאלוהים ביקש ממנו לעשות.

יום אחד אמר אלוהים לנוח שהגיע הזמן להשמיד את כל האנשים הרעים. אבל אלוהים רצה להציל את נוח, את משפחתו וגם הרבה חיות. הבה נראה מה עשה אלוהים.

(בראשית ו’:1-8; יהודה 6)