עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

סיפור 6: בן טוב ובן רע

סיפור 6: בן טוב ובן רע

התבונן עכשיו בתמונה של קין והבל. שניהם כבר גדולים. קין נעשה עובד־אדמה, או איכר. הוא מגדל תבואה ופירות וירקות.

קין והבל מקריבים קורבנות לאלוהים

הבל נעשה רועה־צאן. הוא אוהב לטפל בטלאים קטנים. כשהטלאים גדלים, הם נעשים כבשים. לכן, כעבור זמן קצר יש להבל עדר־צאן גדול לטפל בו.

יום אחד מביאים קין והבל מתנה לאלוהים. קין מביא מפרי האדמה, והבל מביא את הכבשה הטובה ביותר שהיתה לו. יהוה מרוצה מהבל ומן המתנה שלו. אבל הוא איננו מרוצה מקין ומתנתו. היודע אתה מדוע?

זה לא רק בגלל שמתנת הבל טובה מזו של קין. הסיבה היא, שהבל הוא איש טוב. הוא אוהב את יהוה ואת אחיו. אבל קין הוא אדם רע; הוא איננו אוהב את אחיו.

לכן, אלוהים אומר לקין לשנות את דרכיו. אבל קין איננו שומע בקול אלוהים. הוא כועס מאוד על כך שאלוהים אוהב יותר את הבל. לכן, קין אומר להבל: ’בוא נצא אל השדה’. ושם, כשהם לגמרי לבד בשדה, קין מכה את הבל אחיו. הוא מכה אותו חזק והורג אותו. נכון שזה מעשה נורא?

קין בורח לאחר שהרג את הבל

אף־על־פי שהבל מת, אלוהים בכל זאת זוכר אותו. הבל היה טוב, ויהוה לעולם איננו שוכח אנשים טובים. לכן, יום אחד אלוהים יקים אותו לתחייה. אז לא יצטרך הבל למות לעולם. הוא יוכל לחיות כאן על הארץ לנצח. נכון שזה יהיה נפלא להכיר אנשים כמו הבל?

אבל אלוהים איננו מרוצה מאנשים כמו קין. לכן, אחרי שקין הורג את אחיו, אלוהים מעניש אותו ומגרש אותו הרחק הרחק מביתו ומשפחתו. כאשר קין הולך לגור במקום אחר, הוא לוקח איתו את אחת מאחיותיו, והיא נעשית אשתו.

במשך הזמן התחילו קין ואשתו להביא ילדים. גם בנים ובנות אחרים של אדם וחוה התחתנו ביניהם, וגם להם היו ילדים. עכשיו היו הרבה אנשים על האדמה. הבה נלמד על כמה מהם.

(בראשית ד’:2-26; יוחנן א’. ג’:11, 12; יוחנן י”א:25)