עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

סיפורי המקרא שלי

סיפור 3: האיש והאשה הראשונים

סיפור 3: האיש והאשה הראשונים

מה שונה בתמונה הזאת? כן, יש בה אנשים. אלה הם האיש והאשה הראשונים. מי ברא אותם? אלוהים. המכיר אתה את שמו? שמו יהוה. והוא קרא לאיש ולאשה בשם אדם וחוה.

אדם וחוה בגן־עדן

הנה כך ברא יהוה אלוהים את אדם. הוא לקח מעט עפר מן האדמה ועשה ממנו גוף מושלם, גוף של גבר. אחר־כך נפח באפו נשמת חיים ואדם התחיל לחיות.

יהוה אלוהים נתן לאדם תפקיד. הוא ציווה עליו לקרוא שם לכל חיה וחיה. אדם התבונן זמן רב בבעלי־החיים, כדי לבחור בשם המתאים ביותר לכל אחד מהם. כאשר התחיל אדם לקרוא לחיות בשמות, הוא הבחין במשהו. היודע אתה במה?

לכל חיה היה בן־זוג. היה אבא־פיל ואמא־פילה, היה אבא־אריה ואמא־לביאה. אך, לאדם לא היתה בת־זוג. לכן, יהוה הפיל תרדמה על אדם, ולקח צלע מצלעותיו. מן הצלע ברא יהוה לאדם אשה.

עד כמה שמח אדם! חוה שמחה גם היא לחיות בגן כה נאה! כעת יכלו הם להביא ילדים ולחיות יחדיו באושר.

יהוה רצה שאדם וחוה יחיו לנצח. הוא רצה שיעשו את כל העולם יפה כמו גן־עדן. עד כמה מאושרים היו, ודאי, אדם וחוה כשחשבו לעשות זאת! האם גם אתה היית רוצה להשתתף בהפיכת העולם לגן־עדן? אבל אושרם של אדם וחוה לא נמשך זמן רב. הבה נראה מדוע.

(תהלים פ”ג:19; בראשית א’:26-31; ב’:7-25)