עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

תוכנייה לכינוס 2017

מידע כללי

מידע כללי

אסיפות מיוחדות

שירות בית־אל מבשרים טבולים בני 35 ומטה המעוניינים לשרת בבית־אל מוזמנים לישיבה עבור המועמדים לשירות בית־אל שתיערך ביום חמישי אחר הצהריים. הודעה על מקום הישיבה ומועדה תימסר מראש.‏

בית־הספר למבשרי המלכות חלוצים בגילאים 23 עד 65 המעוניינים להרחיב את שירותם מוזמנים לישיבה עבור המועמדים לבית־הספר למבשרי המלכות, שתיערך בשבת אחר הצהריים. הודעה על מקום הישיבה ומועדה תימסר מראש.‏

 מידע כללי

סדרנים תפקיד הסדרנים לעזור לך. אנא שתף אתם פעולה והישמע להוראותיהם ביחס לחניה, להכוונת קהל, לשמירת מקומות ישיבה וכדומה.‏

תרומות סכומי כסף נכבדים מושקעים כדי שנוכל ליהנות ממקומות ישיבה נוחים, ממערכת קול, מציוד וידיאו ומשירותים רבים אחרים המנעימים את שהותנו בכינוס ועוזרים לנו לקרוב ליהוה. התרומה שאתה תורם מרצון מסייעת בכיסוי ההוצאות ותומכת בפעילות הכלל־עולמית. לנוחותך מוצבות באולם תיבות תרומות קלות לאיתור. כל תרומה תתקבל בהערכה רבה. הגוף המנהל מודה לך מראש על תמיכתך הנדיבה בענייני המלכות.‏

עזרה ראשונה יש לזכור שהמחלקה תטפל במקרי חירום בלבד‏.‏

מחלקת אבידות יש למסור למחלקה זו פריטים או חפצים שנמצאו. אם איבדת דבר מה, גש למחלקה וזהה את חפציך. יש לקחת למחלקה זו ילדים שאינם מוצאים את הוריהם, אך אין לראות בה פעוטון. אנא השגח על ילדיך והקפד שיישארו בקרבתך.‏

מקומות ישיבה התחשב נא בזולת. זכור כי ניתן לשמור מקומות ישיבה אך ורק למשפחתך הקרובה, לנוסעים אתך באותו הרכב, לבני ביתך או לתלמידי המקרא שלך. אנא אל תשאיר חפצים על מקומות שאינך שומר.‏

מתנדבים אם ברצונך לעזור בעבודות השונות הקשורות לכינוס, אנא פנה למחלקה זו כדי לברר היכן דרושה עזרה.‏

מטעם הגוף המנהל של עדי־יהוה