‏”עבודתי החדשה העלתה את רמת החיים של משפחתי, אבל גם הובילה אותי לכל מיני פעילויות מפוקפקות. התחלתי לחגוג חגים, להשתתף באירועים פוליטיים ואפילו ללכת לכנסייה. הייתי עדת־יהוה לא־פעילה במשך 40 שנה. ככל שחלף הזמן, כך יותר ויותר חשבתי שאני לא ראויה לסליחתו של יהוה. לא הייתי מסוגלת לסלוח לעצמי. הרי הכרתי את האמת לפני שהלכתי בדרך הפסולה” (מרתא).‏

אשמה עלולה להיות כמעמסה כבדה ביותר. ”עוונותיי עברו ראשי”, כתב דוד המלך, ”כמשא כבד יכבדו ממני” (‏תהלים ל”ח:5‏). יש משיחיים שהתמוטטו מרוב עצב, כי הם משוכנעים שיהוה לעולם לא יוכל לסלוח להם (‏קורינתים ב’. ב’:7‏). האם מסקנה זו נכונה? גם אם חטאת חטאים חמורים, האם התרחקת מיהוה עד כדי כך שהוא לעולם לא יסלח לך? לא ולא!‏

‏”לכו נא וניווכחה”‏

יהוה אינו זונח חוטאים המתחרטים על חטאיהם. למעשה, הוא מושיט להם יד! במשל הבן האובד השווה ישוע את יהוה לאב אוהב אשר בנו עזב את משפחתו ובחר בחיי הוללות. ברבות הימים החליט הבן לשוב הביתה. ”עוד בהיותו רחוק ראה אותו אביו ונתמלא רחמים; הוא רץ אליו, חיבק אותו בחום ונשק לו ברוך” (‏לוקס ט”ו:11–20‏). האם אתה רוצה להתקרב אל יהוה אבל מרגיש שאתה ’עוד רחוק’ ממנו? בדומה לאב במשלו של ישוע חש יהוה חמלה לבבית כלפיך, והוא להוט לקבל אותך בחזרה.‏

אבל מה אם אתה חושב שחטאיך חמורים או רבים מכדי שיהוה יסלח לך? אנא שים לב להזמנתו של יהוה בישעיהו א’:18‏: ”’לכו נא וניווכחה’, יאמר יהוה, ’אם יהיו חטאיכם כַּשָּׁנִים, כשלג ילבינו’”. כן, יהוה יכול למחול גם על חטאים שנדמה כי לא ניתן למחותם ככתמים אדומים כשני על גבי בגד לבן.‏

יהוה אינו רוצה שתמשיך לסבול ממצפון מיוסר. אם כן, כיצד תוכל לחוש את ההקלה הנובעת ממחילתו של אלוהים וממצפון נקי? תן דעתך לשני צעדים שנקט דוד המלך. ראשית, הוא אמר: ”אודה [אתוודה] עֲלֵי פשעיי ליהוה” (‏תהלים ל”ב:5‏). זכור, יהוה כבר הזמין אותך לפנות אליו בתפילה ו’להיווכח’ עמו, כלומר ליישר אתו את ההדורים. היענה להזמנה. התוודה על חטאיך לפני יהוה ושתף אותו ברגשותיך. מניסיון אישי יכול היה דוד להתפלל בביטחון: ”מחטאתי טהרני... לב נשבר ונדכה, אלוהים, לא תבזה [לא תדחה]” (‏תהלים נ”א:4,‏ 19‏).‏

שנית, דוד קיבל עזרה מנציגו הממונה של אלוהים, נתן הנביא (‏שמואל ב’. י”ב:13‏). כיום מספק יהוה זקני־קהילה אשר הוכשרו לעזור לחוטאים המגלים חרטה לשקם את ידידותם עם יהוה. כאשר תיגש אל הזקנים הם ישתמשו בכתבי־הקודש ויישאו תפילות מעומק הלב כדי  להשקיט את לבבך, להפחית או לסלק את רגשותיך השליליים ולעזור לך להתרפא מבחינה רוחנית (‏יעקב ה’:14–16‏).‏

יהוה רוצה שתיהנה מן ההקלה שמביא עמו מצפון נקי

‏”אשרי נְשׂוּי פשע”‏

אולי אתה חש שלהתוודות על חטאיך לפני יהוה אלוהים ולגשת לזקני־הקהילה הם מבין הדברים הקשים ביותר שאפשר לעשות. כך כנראה חש דוד. לזמן מה הוא ’החריש’ ולא דיבר על חטאיו (‏תהלים ל”ב:3‏). אך בהמשך הבין שכדאי לו להתוודות על חטאיו ולתקן את דרכו.‏

אחת הברכות העיקריות היא שדוד חזר להיות מאושר. הוא כתב: ”אשרי נְשׂוּי [מחוּל] פשע, כְּסוּי חטאה” (‏תהלים ל”ב:1‏). הוא גם התפלל: ”אדוני [יהוה], שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך” (‏תהלים נ”א:17‏). לאחר שהוסר מעליו כובד האשמה וכשלבו גדוש הכרת טובה לאלוהים על סלחנותו, ניעור בדוד הרצון לספר לאחרים על יהוה.‏

יהוה רוצה שתיהנה מן ההקלה שמביא עמו מצפון נקי. והוא רוצה שתספר לאחרים עליו ועל מטרותיו, לא מתוך רגשי אשמה אלא בכנות ובשמחה עמוקה (‏תהלים ס”ה:2–5‏). זכור את קריאתו אליך לפעול בצורה כזו ’שיימחו חטאיך למען יבואו עליך עתות רענון מאת יהוה’ (‏מעשי השליחים ג’:19‏).‏

כך קרה למרתא. היא מספרת: ”בני שלח לי בקביעות את כתבי העת המצפה ועורו!‏ לאט לאט למדתי להכיר מחדש את יהוה. החלק הכי קשה בתהליך השיקום היה לבקש סליחה על כל החטאים שעשיתי. אבל לבסוף פניתי לאלוהים בתפילה וביקשתי ממנו שיסלח לי. קשה להאמין שחלפו 40 שנה עד שחזרתי ליהוה. אני הוכחה חיה שאפילו אחרי שנים רבות אפשר לקבל עוד הזדמנות לשרת את אלוהים ולזכות שוב באהבתו”.‏