עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מי עושים את רצון יהוה כיום?‏

 שיעור 4

מדוע הוצאנו לאור את תרגום עולם חדש?‏

מדוע הוצאנו לאור את תרגום עולם חדש?‏

קונגו (קינשסה)‏

רואנדה

קטע מתרגום סימכוס המכיל את השם המפורש בתהלים ס”ט:32‏, המאה השלישית או הרביעית לספירה

במשך עשרות שנים נעזרו עדי־יהוה בתרגומי מקרא שונים, ואף הדפיסו והפיצו אותם. אלא שבשלב מסוים ראינו צורך להוציא לאור תרגום חדש שיעזור במידה רבה יותר לאנשים להגיע ל”ידיעה מדויקת של האמת”, שהרי זהו רצון אלוהים באשר לכל אדם (‏טימותיאוס א’. ב’:3, 4‏). על כן, בשנת 1950 התחלנו לפרסם בהדרגה את תרגום עולם חדש, תרגום מקרא בשפה מודרנית. תרגום עולם חדש תורגם בנאמנות ובדייקנות ליותר מ־130 שפות.‏

היה צורך בתרגום קל להבנה. השפות משתנות עם הזמן, ותרגומי מקרא רבים מכילים ביטויים מעורפלים או ארכאיים קשים להבנה. כמו כן, נתגלו כתבי יד עתיקים מדויקים יותר וקרובים יותר לנוסחים המקוריים, אשר תרמו להבנה טובה יותר של לשונות המקרא: עברית, ארמית ויוונית.‏

היה צורך בתרגום הנאמן לדבר־אלוהים. מתרגמי המקרא חייבים להיות נאמנים לנוסח המקורי, ולא ליטול לעצמם חירויות בתרגום הכתבים שחוברו ברוח אלוהים. אך ברוב תרגומי המקרא שם אלוהים, יהוה, אינו מופיע.‏

היה צורך בתרגום הנותן את הכבוד הראוי למחברו ‏(‏שמואל ב’. כ”ג:2‏). בתרגום עולם חדש הוחזר שם יהוה לכ־7,000 המקומות שבהם הוא מצוי בכתבי היד המקראיים הקדומים ביותר, כפי שממחישה הדוגמה בתחתית העמוד (‏תהלים פ”ג:19‏). תרגום מקרא זה, פרי שנות מחקר שקדני, נעים לקריאה שכן הוא מעביר בבהירות את מחשבות אלוהים. בין אם תרגום עולם חדש קיים בשפתך ובין אם לאו, אנו מעודדים אותך לאמץ לעצמך את ההרגל הבריא לקרוא יום יום בדבר יהוה (‏יהושע א’:8;‏ תהלים א’:2, 3‏).‏

  • מדוע ראינו צורך בתרגום מקרא חדש?‏

  • איזה הרגל בריא יומיומי כדאי שיאמץ כל החפץ ללמוד מהו רצון אלוהים?‏

למד עוד

מה באמת מלמד המקרא?‏

המקרא — ספר מאת אלוהים

כיצד יכול המקרא לעזור לך להתמודד עם בעיות אישיות? מדוע אתה יכול לבטוח בנבואותיו?‏