עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 שיעור 24

כיצד ממומנת פעילותנו הכלל־עולמית?‏

כיצד ממומנת פעילותנו הכלל־עולמית?‏

נפאל

טוגו

בריטניה

ארגוננו מוציא לאור ומפיץ בחינם מדי שנה מאות מיליוני ספרי מקרא ופרסומים אחרים. אנו בונים ומתחזקים אולמי מלכות וסניפים. אנו תומכים באלפי חברי בית־אל ושליחים ומעניקים סיוע בשעת אסון. לכן אולי אתה תוהה, ’כיצד כל זה ממומן?’‏

איננו דורשים מעשרות, גובים תשלומים או עורכים איסוף תרומות. אף שפעילות הבישור שלנו כרוכה בהוצאות גבוהות, איננו מבקשים כספים. לפני יותר ממאה שנה נאמר בהוצאה השנייה של כתב העת המצפה שאנו מאמינים כי יהוה תומך בנו וש’לעולם לא נתחנן ולא נפציר בפני בני אדם לתמוך בנו’ — ואכן מעולם לא נהגנו כך! (‏מתי י’:8‏).‏

פעילויותינו נתמכות על־ידי תרומות מרצון. רבים מעריכים את פעילותנו החינוכית המקראית ותורמים לקידומה. העדים עצמם תורמים בשמחה מזמנם, מכוחם, מכספם וממשאביהם האחרים לעשיית רצון אלוהים בכל רחבי העולם (‏דברי הימים א’. כ”ט:9‏). באולם המלכות ובכינוסים שלנו יש תיבות תרומות, וכל החפץ יכול לשים בהן את תרומתו. קיימת גם האפשרות לתרום דרך אתר האינטרנט שלנו, jw.org. לרוב נתרמים הכספים על־ידי אנשים פשוטים, בדומה לאלמנה הענייה ששמה שתי פרוטות בקופת האוצר בבית המקדש ושישוע דיבר בשבחה (‏לוקס כ”א:1–4‏). לפיכך כל אחד יכול דרך קבע ’להפריש תרומה’ מכספו ”כפי שהחליט בלבבו” (‏קורינתים א’. ט”ז:2;‏ קורינתים ב’. ט’:7‏).‏

אנו משוכנעים שיהוה יוסיף להשפיע על לבבם של כל החפצים ’לכבדו מהונם’ ויניע אותם לתמוך בפעילות המלכות, כדי שרצונו ייעשה (‏משלי ג’:9‏).‏

  • במה שונה ארגוננו מדתות אחרות?‏

  • איזה שימוש נעשה בתרומות מרצון?‏