עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 שיעור 11

מדוע אנו עורכים כינוסים גדולים?‏

מדוע אנו עורכים כינוסים גדולים?‏

מקסיקו

גרמניה

בוצוואנה

ניקרגואה

איטליה

מדוע האנשים האלה נראים מאושרים? הם נוכחים באחד הכינוסים שלנו. כמשרתי אלוהים בעבר, שנצטוו להתאסף שלוש פעמים בשנה, אנו שמחים להתכנס בקבוצות גדולות (‏דברים ט”ז:16‏). מדי שנה יש לנו שלושה אירועים: שני כינוסים נפתיים חד־יומיים וכינוס אזורי בן שלושה ימים. איזו תועלת אנו מפיקים מהתכנסויות אלו?‏

הכינוסים מחזקים את האחווה המשיחית שבינינו. כפי שבני ישראל שמחו להלל את יהוה ”במקהלים”, כלומר במסגרת התכנסויות גדולות, כך אנו נהנים לעובדו יחדיו באירועים מיוחדים (‏תהלים כ”ו:12; קי”א:1‏). בכנסים אלה יש לנו הזדמנות לפגוש עדי־יהוה מקהילות אחרות או אף מארצות אחרות ולבלות בחברתם. בצהריים אנו אוכלים יחדיו באתר הכינוס, והדבר תורם לאווירה הידידותית השוררת באירועים רוחניים אלה (‏מעשי השליחים ב’:42‏). בכינוסים אנו חווים בעצמנו את האהבה המאחדת ”את כל אגודת האחים” הבינלאומית שלנו (‏פטרוס א’. ב’:17‏).‏

הכינוסים מסייעים לנו להתקדם מבחינה רוחנית. בני ישראל הפיקו תועלת נוספת מן ההתקהלויות המשותפות, שכן בכנסים אלה ביארו עבורם את כתבי־הקודש ועזרו להם ’להבינם’ (‏נחמיה ח’:8,‏ 12‏). גם אנו מעריכים את ההדרכה המקראית הניתנת לנו בכינוסים. כל כינוס מתמקד בנושא מקראי. באמצעות נאומים מרתקים, סימפוזיונים מאלפים ושחזורים מעניינים של חוויות מהשירות, אנחנו לומדים כיצד ליישם את רצון אלוהים. אנו מתעודדים מן החוויות שמספרים אחינו לאמונה המתמודדים בהצלחה עם האתגר לחיות כמשיחיים בזמנים קשים אלה. בכינוסים אזוריים מוצגות דרמות המפיחות רוח חיים בסיפורי המקרא ומלמדות אותנו לקחים מעשיים. בכל כינוס נערכות טבילות המיועדות למי שהקדישו את חייהם לאלוהים ורוצים להראות זאת בפומבי.‏

  • מדוע הכינוסים הם אירועים משמחים?‏

  • איזו תועלת תצמח לך אם תנכח בכינוס?‏