הגוף המנהל במאה הראשונה לספירה

קריאת האיגרת מטעם הגוף המנהל

במאה הראשונה לספירה שימשה קבוצה קטנה, ”השליחים והזקנים בירושלים”, כגוף מנהל אשר תפקידו היה להחליט החלטות חשובות עבור כל קהילת המשיחיים המשוחים (‏מעשי השליחים ט”ו:2‏). כאשר הגיעו להחלטה פה אחד, היה זה בעקבות דיון בכתבי־הקודש וכניעתם להדרכת רוח אלוהים (‏מעשי השליחים ט”ו:25‏). הגוף המנהל פועל כיום על־פי אותה שיטה.‏

הגוף המנהל משמש בידי אלוהים לעשיית רצונו. האחים המשוחים המרכיבים את הגוף המנהל מייחסים חשיבות עליונה לדבר־אלוהים, ויש להם ניסיון רב בטיפול בעניינים מעשיים ורוחניים. מדי שבוע הם נועדים יחדיו ודנים בצורכי אגודת האחים הבינלאומית. הם מספקים לקהילות הדרכה המבוססת על המקרא, וכפי שהיה במאה הראשונה, הדרכה זו נמסרת במכתבים או על־ידי משגיחים נודדים ואחרים. הדבר מסייע למשרתי אלוהים להיות מאוחדים בחשיבתם ובדרכי פעולתם (‏מעשי השליחים ט”ז:4, 5‏). הגוף המנהל משגיח על הכנת מזון רוחני, מקדם את פעילות הכרזת בשורת המלכות ומפקח על מינוי אחים לתפקידים אחראיים.‏

הגוף המנהל קשוב להדרכת רוח אלוהים. הגוף המנהל נשען על הדרכתם של ריבון היקום, יהוה, ושל ראש הקהילה, ישוע (‏קורינתים א’. י”א:3;‏ אפסים ה’:23‏). חברי הגוף המנהל אינם רואים עצמם כמנהיגיהם של משרתי אלוהים. הם וכל שאר המשיחיים המשוחים ”הולכים תמיד אחרי השה [ישוע] לכל אשר ילך” (‏ההתגלות י”ד:4‏). הגוף המנהל מעריך את התפילות שאנו נושאים למענו.‏

  • ממי היה מורכב הגוף המנהל במאה הראשונה לספירה?‏

  • מה עושה הגוף המנהל כדי לזכות להדרכת אלוהים?‏