כולנו מפיקים תועלת ממזוננו הרוחני

זמן קצר לפני מותו שוחח ישוע בפרטיות עם ארבעה מתלמידיו — פטרוס, יעקב, יוחנן ואנדרי. בשעה שניבא על אות נוכחותו באחרית הימים העלה ישוע שאלה חשובה: ”מיהו באמת העבד הנאמן והנבון שאותו הפקיד אדונו על שאר עבדיו לתת להם את אוכלם בעתו?” (‏מתי כ”ד:3,‏ 45;‏ מרקוס י”ג:3, 4‏) ישוע הבטיח לתלמידיו שבתור ’אדונם’ הוא ימנה קבוצת אנשים אשר תספק דרך קבע בעת הקץ מזון רוחני להולכים בעקבותיו. ממי נועד להיות מורכב העבד?‏

זו קבוצה קטנה המורכבת מתלמידיו המשוחים של ישוע. ה”עבד” הוא הגוף המנהל של עדי־יהוה, והוא מספק מזון רוחני בעתו לשאר משרתי יהוה. לקבלת אספקה מתמדת של ”מזון הנחוץ לנו בעתו” אנו תלויים בעבד הנאמן (‏לוקס י”ב:42‏).‏

הוא משגיח על בני ביתו של אלוהים ‏(‏טימותיאוס א’. ג’:15‏). ישוע הטיל על העבד את האחריות הכבדה להשגיח על פעילותו של החלק הארצי של ארגון יהוה — לטפל בנכסיו החומריים, לנהל את פעילות הבישור וללמד אותנו במסגרת הקהילות. לפיכך כדי לתת לנו בזמן הנכון את מה שדרוש לנו, ”העבד הנאמן והנבון” מספק לנו מזון רוחני באמצעות הפרסומים המשמשים אותנו בשירות, וכן גם באמצעות תוכניות הלימוד באסיפות ובכינוסים שלנו.‏

העבד נאמן לאמיתות המקרא ולתפקידו לבשר את הבשורה הטובה ונבון בניהול ענייני המשיח עלי אדמות (‏מעשי השליחים י’:42‏). ברכת יהוה על מלאכת העבד ניכרת בגידול שחל במספר העדים ובשפע המזון הרוחני שהוא מגיש (‏ישעיהו ס’:22; ס”ה:13‏).‏

  • על מי הפקיד ישוע את האחריות להזין מבחינה רוחנית את תלמידיו?‏

  • באילו דרכים העבד נאמן ונבון?‏