עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 שיעור 22

איזו פעילות נעשית בסניפים?‏

איזו פעילות נעשית בסניפים?‏

איי שלמה

קנדה

דרום אפריקה

חברי משפחות בית־אל משרתים במגוון מחלקות ותומכים בפעילות הבישור הנעשית בארץ אחת או במספר ארצות. הם משרתים בצוותי תרגום, מדפיסים כתבי עת, כורכים ספרים, עובדים במחסני ספרות, מפיקים חומרי אודיו/וידיאו או מטפלים בעניינים אחרים עבור אותו אזור.‏

ועד סניף משגיח על הפעילות. הגוף המנהל מפקיד את הפעילות בכל סניף תחת אחריותו של ועד סניף המורכב מלפחות שלושה זקני־קהילה כשירים ביותר. הוועד מעדכן את הגוף המנהל לגבי התקדמות הפעילות בארץ שתחת השגחתו ולגבי בעיות כלשהן. דוחות אלה מסייעים לגוף המנהל להחליט לאילו נושאים יש להתייחס בפרסומים שיצאו בעתיד ובמה יש לדון באסיפות ובכינוסים. נציגים של הגוף המנהל נשלחים באופן קבוע אל הסניפים כדי לספק לוועדי הסניפים הדרכה במילוי תפקידם (‏משלי י”א:14‏). במהלך ביקורו של נציג המשרדים הראשיים נערכת תוכנית מיוחדת, הכוללת בתוכה נאום מפיו, לעידודם של האחים המתגוררים בשטח הסניף.‏

הסניף תומך בקהילות המקומיות. אחים אחראים בסניף מאשרים את הקמתן של קהילות חדשות. האחים שם משגיחים גם על פעילותם של החלוצים, השליחים ומשגיחי הנפה המשרתים בשטח הסניף. הם מארגנים כינוסים, מתאמים את עבודות הבנייה של אולמי מלכות חדשים ודואגים לכך שהספרות תישלח לקהילות לפי צורכיהן. כל הנעשה בסניפים תורם לכך שפעילות הבישור תתבצע בצורה מסודרת (‏קורינתים א’. י”ד:33,‏ 40‏).‏

  • כיצד מסייעים ועדי הסניפים לגוף המנהל?‏

  • אילו תפקידים ממלאים הסניפים?‏