מיינמר

חלק באסיפה

קבוצת שירות

תחזוקת אולם המלכות

המקרא מתאר שתי קבוצות של גברים משיחיים הממלאים תפקידים קהילתיים — ’משגיחים ומשרתים־עוזרים’ (‏פיליפים א’:1‏). בדרך כלל יש בכל קהילה מספר אחים הממלאים תפקידים אלה. איזה שירות מבצעים למעננו המשרתים־העוזרים?‏

הם מסייעים למועצת הזקנים. המשרתים־העוזרים הם אחים רוחניים, אמינים וחרוצים — חלקם צעירים וחלקם מבוגרים. הם מטפלים בעניינים טכניים הכרחיים הקשורים לפעילותה השוטפת של הקהילה. תודות לכך יכולים הזקנים להתמקד בתפקידי ההוראה והרעייה.‏

הם מעניקים עזרה מעשית. חלק מן המשרתים־העוזרים משמשים כסדרנים המקבלים את פני הבאים לאסיפות. אחרים מטפלים בציוד הקול, בחלוקת הספרות, בחשבונות הקהילה ובמתן שטחי בישור לחברי הקהילה. הם מסייעים גם בתחזוקת אולם המלכות. לעיתים מבקשים מהם הזקנים להושיט עזרה לקשישים שבקהילה. המשרתים־העוזרים מגלים נכונות למלא כל תפקיד המוטל עליהם, ועל כך הכול רוחשים להם כבוד (‏טימותיאוס א’. ג’:13‏).‏

הם מציבים דוגמה טובה כאחים משיחיים. המשרתים־העוזרים מתמנים לתפקידם בשל מעלותיהם הרוחניות. כאשר הם נושאים דברים מעל הבמה באסיפות הם תורמים לחיזוק אמונתנו. הדוגמה הטובה שהם מציבים בפעילות הבישור מגבירה את התלהבותנו. רוח שיתוף הפעולה שהם מגלים תורמת לשמחה ולאחדות שבינינו (‏אפסים ד’:16‏). חלקם נעשים עם הזמן כשירים לשרת כזקני־קהילה‏.‏

  • אילו תכונות מאפיינות את המשרתים־העוזרים?‏

  • כיצד תורמים המשרתים־העוזרים לתפקודה התקין של הקהילה?‏