מלאווי

קבוצת שירות

שירות השדה

ישיבת זקנים

בכתבי־הקודש היווניים מוזכרים פעמים רבות בר־נבא והשליח פאולוס. הם שירתו כמשגיחים נודדים וביקרו בקהילות. מדוע? משום שהם דאגו באמת ובתמים לרווחתם של אחיהם לאמונה. פאולוס אמר שהוא רוצה ’לחזור ולבקר את האחים’ כדי לראות מה מצבם. הוא היה מוכן לגמוא מאות קילומטרים על מנת להגיע אליהם ולחזקם (‏מעשי השליחים ט”ו:36‏). וזו שאיפתם של המשגיחים הנודדים בימינו.‏

מטרת ביקורם היא לעודד אותנו. כל משגיח נפה מבקר בסבב כ־20 קהילות. כל קהילה זוכה פעמיים בשנה לביקור בן שבוע. אנו יכולים להפיק תועלת רבה מניסיון חייהם של אחים אלה ושל נשותיהם (אם הם נשואים). הם עושים מאמץ להכיר הן את הצעירים והן את המבוגרים בקהילות, ושמחים להתלוות אלינו לשירות השדה ולשיעורי מקרא. משגיחים אלה עורכים עם הזקנים ביקורי רעייה ונושאים באסיפות ובכינוסים נאומים מעודדים המחזקים אותנו (‏מעשי השליחים ט”ו:35‏).‏

הם מגלים התעניינות בכול. משגיחי הנפה מתעניינים מאוד במצבן הרוחני של הקהילות. הם נועדים עם זקני־הקהילה והמשרתים־העוזרים כדי לבחון את התקדמות הקהילה וכדי לתת להם עצות מעשיות הקשורות למילוי תפקידיהם. הם מסייעים לחלוצים להצליח בשירותם ושמחים להכיר את החדשים הבאים לאסיפות ולשמוע על התקדמותם הרוחנית. כל אחד מאחים אלה נותן בחפץ לב מעצמו כ’חבר לעבודה הדואג לעניינינו’ (‏קורינתים ב’. ח’:23‏). מן הראוי שנחקה את אמונתם ואת מסירותם לאלוהים (‏עברים י”ג:7‏).‏

  • לשם מה מבקרים משגיחי הנפה בקהילות?‏

  • איזו תועלת תוכל להפיק מביקוריהם?‏